Jak rozvíjet u dětí fantazii a představivost?

To, v jakém prostředí dítě žije, co ho obklopuje a jak dostatečně je toto prostředí podnětné, to může ovlivnit dětské chápání, fantazii a představivost. Na druhé straně však záleží na tom, jak dokážeme tyto aspekty u dětí podporovat a rozvíjet. Malé dítě je většinou citlivé, vnímavé a dychtivé poznávat svět a jeho podstatu i z hlediska výchovného a vzdělávacího. Je proto žádoucí tento zájem prohlubovat a upevňovat trpělivým odpovídáním na otázky i vytvářením situačních dějů. To vše vede malé dítě k přemýšlení, vytváření fantastických scénářů a jisté dávky představivosti, které jsou úměrné jejich věku.
Rozvíjejte u dětí fantazii a představivost fenoménem dětství zvaným hra

Nemůže snad být nic přirozenějšího, efektivnějšího a oblíbenějšího pro malé dítě, než je hra. Dětská hra všestranně rozvíjí jeho fantazii a představivost, obohacuje slovní zásobu, pomáhá rozvoji řeči, rozvoji komunikace jak se svými vrstevníky, tak i s dospělými. Pokud si dítě hraje samo, umí si snadno poradit, převezme i roli dospělých, mluví samo za sebe, komunikuje se zvířátky, napodobuje jejich hlasy, ztrácí zábrany a snadno se vcítí do své role, kterou dokáže zahrát opravdu perfektně.

Když si někdy zahrajete hru se svými dětmi, budou vám za to vděčné. Každá hra je vždy obohatí o nové poznání, naučí se respektovat pravidla a souvislosti, které se prolínají každodenním životem.

Fantazii a představivost lze rozvíjet procházkami přírodou

Každé roční období je specifické a charakteristické jinými přírodními změnami. Zde se nachází mnoho podnětů a inspirací k všestrannému rozvoji myšlení a vynalézavosti, k obohacování poznatků a patřičné dávky fantazie.

Bavte se s dětmi o tom, co cestou vidíte, jaká je příroda v určitém ročním období, její charakteristika, barvy, stromy, květiny na louce, ptactvo, zvířata, brouci.

V zimě zase o sněhu a zimní přírodě, proč se krmí v tomto období zvěř a jiné zákonitosti související s přírodou. Podnětů venku, v přírodě, je opravdu velmi mnoho.
Veďte debatu přirozeně, nenuceně, chvílemi jen pozorujte, přemýšlejte, aby se dítě naučilo být k přírodě i k lidem citlivé a vnímavé.

Vztahy ke kamarádům představují nenahraditelný nástroj, jak rozvíjet fantazii a představivost

Nedílnou součástí rozvíjení fantazie a představivosti u malého dítěte je také pěstování morálních vlastností jako je trpělivost, ctižádost, ohleduplnost i snaživost a nebýt sobecký, čili myslet i na druhé.

V dětské skupině je dost důležité, aby dítě nemyslelo jen na sebe, ale i na své kamarády, aby se tak učilo respektu k ostatním, s cílem vzájemně si pomáhat a mít se rádi. Je důležité, aby dítě pochopilo, že v životě jsou blízké osoby důležitou součástí, aby pak zvládlo všechny nástrahy, které život přinese. Je třeba ho naučit empatii, aby se dokázalo vcítit do lidí a situací kolem a lépe pochopilo sociální vazby ve svém okolí.

Rozvíjení fantazie a představivosti například knihou – úžasným rádcem a společníkem

Dětská knížka splňuje snad všechny aspekty, které mohou dětem prospívat. Od nejútlejšího věku jsou to leporela, kde se děti pomocí sympatických obrázků seznamují s prvními slovíčky a věcmi, které ho obklopují, přes vděčné pohádky až po reálné příběhy, které vedou k přemýšlení i fantazírování.

Kniha je skvělý pomocník pro rozvíjení slovní zásoby, přemýšlivosti i fantazie, pro pochopení různých situačních složitostí, ale jsou i dobrou zábavou. Kniha podněcuje fantazii u všech věkových kategorii, nejen u dětí, ale i dospělých. Jen si vzpomeňte, kolikrát jste fantazírovali v práci o tom hrdinovi z románu, který jste večer četli.