Jak vypadá skutečná láska?

Někdo řekne, že láska je pouze chemie dvou těl. Jiní lidé mluví o jakési spřízněné duši. Ale jsou mezi námi i ti, kteří se nad tím příliš nezamýšlejí a jednoduše řečeno s partnerem pouze proplouvají životem. Ti, co se už zklamali, skálopevně přesvědčují ostatní, že neexistuje. Pojem LÁSKA má různé definice a každý si ji vysvětluje po svém. Jste schopni milovat nezištně?

Pravá láska je nesobecká a dává volnost

Pravá láska nezná slova jako “nesmíš”, “musíš” nebo “zůstaň se mnou”. Ta skutečná by měla poskytnout největší svobodu těla i mysli, jakou si jen vůbec dokážete představit. Nikdo nemá právo říkat tomu druhému, co má a co nemá dělat, nebo jak to má dělat. Jsme svobodné bytosti s vlastními a osobitými touhami a narodili jsme se proto, abychom žili podle vlastních představ a plnily si své sny. Každý má na této zemi nějaké poslání, nějaký dar, se kterým může pomoci svým bližním pouze on. Úkol, kvůli kterému jsme se narodili právě tady a teď. Smysl našeho života není být připoután k jedné osobě a té se držet jako na vodítku. Kdo si toto myslí, nemiluje skutečně.

Stará se o upřímné štěstí

Kdo miluje opravdovou láskou, rozumí potřebám toho druhého. Poskytuje přesně to, co ho dělá šťastným a ne to, co si myslí, že ho šťastným udělá. Možná to vypadá složitě, nicméně je to zcela jednoduché a jasné. Nezištně darovat radost, aniž jsme očekávali něco jiného na revanš. Láska není výměnný obchod – nejprve já a pak ty. Když dává, tak dává upřímně a nic nevyžaduje zpět.

Láska je přátelství i soucit

Říkával to i Buddha. Pravá láska mezi dvěma lidmi je jako přátelství na život a na smrt. Přijetí druhé osoby se všemi jeho chybami, nedostatky i vášněmi, bez pohnutek změnit ho. Časem začnete milovat ještě i ty chyby, které vám ze začátku lezly na nervy. Milovat ve skutečnosti znamená projevovat soucit. Ne však litovat. Ukázat a přesvědčit toho druhého, že všechno zlé je pro něco dobré a že vše se děje proto, že to má svůj smysl. Že situace nikdy není špatná nebo proti nám. Věci se dějí proto, abychom se učili, poučili a zdokonalili ještě více.

Vyrovnaná mysl

Být vděčný a spokojený bez ohledu na všechny okolnosti – to je pravá láska. Děkovat vesmíru za to, že dotyčná osoba existuje, že JEN EXISTUJE. Mít radost z toho, že je šťastná, těšit se z každého úspěchu, ale více než z toho vlastního, tak hlavně z úspěchu druhých. Kohokoliv uděláme v životě šťastným, už tehdy víme, že náš život má smysl. Upřednostnit jiné před sebou je signálem vyrovnané mysli a prvním znakem člověka, který dokáže milovat skutečně.