Jak vybrat domácí vodárnu?

Mít domácí vodárnu je velmi efektivní způsob hospodaření s vodou. Domácí vodárny slouží k zásobování objektu pitnou či užitkovou vodou. Roli zde nehraje, zda jde o dům, chatu či hotel, apod. Vhodné jsou zejména pro domácnosti, které mají vlastní zdroj vody v podobě studny nebo vrtu a chtějí tento zdroj efektivně využívat. Při výběru domácí vodárny záleží na tom, jaké budete mít nároky. To nejdůležitější, na co byste se měli dívat, pokud chcete správně vybrat domácí vodárnu, vám přinášíme v následujících řádcích.

Co tvoří domácí vodárnu

Standardně se vodárny skládají z čerpadla, tlakového spínače a u některých typů z tlakové nádoby. Nadstandardně mohou být vybaveny řídicími jednotkami, frekvenčním měničem udržujícím stálý tlak vody při odběru, apod.

Typy domácích vodáren

S otevřeným vodojemem – v našich podmínkách se příliš nevyskytují. Jejich nevýhodou je umístění otevřené nádrže v nejvyšším patře budovy, její statické zajištění a zabezpečení proti zamrznutí vody. Samospádový rozvod také nemusí vždy tlakově vyhovovat umístěným zřizovacím předmětům.
S tlakovou nádrží – tzv. darling se skládá z čerpadla, tlakové nádrže, sacího a výtlačného potrubí a z potřebného pojistného a ovládacího zařízení.

Používají se zde buď pístová nebo odstředivá čerpadla ovládaná tlakovým spínačem. Velikost tlakové nádoby by měla být taková, aby čerpadlo zapnulo maximálně 6 krát za hodinu.

Výhody domácí vodárny

  • Snížení nákladů – odpadá napojení do veřejné vodovodní sítě.
  • Dostupnost – vyhnutí se případné odstávky vodovodu.
  • Stálý tlak vody – zejména v odlehlejších oblastech dochází k poklesům tlaku vody.

Nevýhody domácí vodárny

  • Výpadky elektřiny – nemožnost čerpání vody bez záložního zdroje elektřiny.
  • Kvalita vody – nutná pravidelná kontrola vody.
  • Údržba studny a zařízení – zvláště v období záplav je nebezpečí znečištění studny.

Čerpadlo pro domácí vodárnu

Při výběru čerpadla je důležité rozlišovat, zda budete čerpat pitnou vodu nebo vodu užitkovou či znečištěnou a zároveň mít na zřeteli, že hlavními parametry pro každou domácí vodárnu je průtok, dopravní výška a pohon čerpadla. K určení těchto hodnot je dobré si přizvat odborníka.

Stanovení průtoku vody pro domácí vodárnu

Stanovení průtoku vody je prvním krokem. Posuzuje se účel použití čerpané vody a počet odběrných míst. Pro zásobování běžné domácnosti se považuje za optimum tři metry krychlové za hodinu.

Pozor na vydatnost vodního zdroje

Při čerpání vody ze studny nebo vrtu musíte znát vydatnost tohoto zdroje. Hladina nesmí klesnout na úroveň sacího koše nebo sání ponorného čerpadla.

Určení dopravní výšky pro domácí vodárnu

Další fází je určení dopravní výšky, tj. rozdílu mezi nejvyšší úrovní posledního odběrného místa a čerpadlem. Dopravní výška je tedy sací výška a výtlačná výška.

Specifika pro domácí vodárnu

Samotná domácí vodárna je vlastně soubor zařízení sestávající z čerpadla, regulátoru tlaku, zpětné klapky a u některých typů navíc z tlakové nádoby.
K automatickému spuštění čerpadla dojde při poklesu tlaku pod určitou nastavenou hodnotu.

Výkon vodárny je dán výkonem použitého čerpadla.

Co je třeba předem vědět, než pořídíte domácí vodárnu

Důležité je vědět, zda máte v místě použití dostupný třífázový proud v případě, že budete chtít použít vodárnu na třífázový proud.

Zjistěte si servisní možnosti pro domácí vodárnu.

Pozor na uváděné parametry čerpadel, protože jsou často uváděny pouze maximální hodnoty množství čerpané vody a výtlaku. Tyto hodnoty se však nikdy nedosahují současně a většinou je to tak, že se zvyšující se výtlačnou výškou klesá dopravovaný objem vody.