Jak udržovat vztah s dětmi v péči ex-manžela / ky?

Ne vždy je ideálním řešením střídavá péče o děti a ne vždy rozhodne soud podle vašich představ. Snadno se může stát, že se ocitnete v situaci, kdy bude vaše dítě v péči ex-manžela / ky. Nezáleží na tom, zda to byla vaše vůle, nebo zda vám soud nevyhověl. Důležité je, jak zvládnout tuto novou etapu rodičovství. Přečtěte si návod, jak udržovat vztah s dětmi v péči ex-manžela / ky.

Ujištění dítěte o vašem přetrvávajícím rodičovství 

Prvním krokem je uvědomit si, že stále jde o rodičovství. Rozvodem nepřestáváte být pro dítě otcem nebo mámou. Právě naopak, je to období po rozvodu, kdy dítě musíte ujišťovat, že jeho rodičem zůstáváte a že na vašem vztahu k němu se nic nemění.

Toto ujištění pomůže dítěti se zorientovat po rozvodu a je to pro něj velmi důležité. Konkrétní podoba vztahu s dítětem v péči ex-manžela / ky záleží na rozhodnutí soudu a na konkrétních podmínkách obou rodičů (vzdálenost bydliště apod). Ve všech případech platí, že není dobré, abyste se pro dítě stali jen mámou nebo tátou ze starých fotek.

Kontakt s dítětem by měl být pravidelný

Bez ohledu na váš vztah s dítětem je dobré dodržovat několik zásad. Především je to pravidelnost setkávání se s dítětem. To pomůže dítěti získat jistotu a vědět, že se může i o druhého rodiče opřít.

Je dobré, pokud vaše dítě i u vás doma má své místo, i když tam často nepřijde.

Nemusí hned jít o samostatný pokoj, stačí malý koutek, kde bude mít své věci, bude se tam moci připravovat do školy, číst si, trávit svůj čas. Toto místo ukazuje dítěti, že je u vás chtěné a že respektujete jeho zájmy.

Mírné rozmazlování

Není od věci, když často nevidíte dítě (z jakéhokoliv důvodu) a trochu ho rozmazlujete. Toto rozmazlování se však v žádném případě nesmí stát kupováním si dítěte na svou stranu, například dražší dárky je dobré konzultovat s druhým rodičem, který má dítě v péči.

Vyhnete se tak situacím, kdy dítě může používat argumenty typu: “Otec mi to i tak koupí, ať propadnu nebo ne” a pod.

Udržujte rodinné svátky

Ať už si dítě na důležité svátky, jako jsou Vánoce a Velikonoce, střídáte s ex-manželem/ kou nebo ne, je dobré, abyste je s dítětem pravidelně slavili. A to i v případě, i když máte novou rodinu s dětmi. Je dobré vyjít si vstříc s druhým rodičem.

Zejména Vánoce hrají v rodinném životě velkou roli a jejich společná oslava je pro dítě důležitým znakem rodičovství a rodinné pospolitosti. Dárky je opět dobré konzultovat s bývalým manželem / kou.

Naplánujte si prázdniny pečlivě

Prázdniny obvykle nebývají tak složité jako svátky, navíc kromě zcela malých dětí jezdí děti na různé tábory a pobyty bez rodičů, přesto je i zde důležité plánovat a přesně se dohodnout s druhým rodičem, pokud budete mít tehdy dítě v péči vy.

Možné kolize termínů nepůsobí dobře ani na dítě, ani na vztah mezi rodiči. Nebezpečné je zejména možné citové vydírání dítěte, které jeden z rodičů přesvědčuje, že s ním chce být více. To vede ke zbytečným konfrontacím. Dopředu plánovaná dovolená je proto nejlepším způsobem, jak se vyhnout těmto nepříjemnostem.

Poslouchejte své dítě

Ve všech formách společné péče o děti po rozvodu je velmi důležité dát dítěti příležitost vyjádřit svůj názor.

Časté střídání prostorů a lidí, se kterými se stýká a různé přehazování si dítěte na svátky, (které se i při nejlepší vůli obou rodičů nevyhne občasné kolizi) může v dítěti snadno vzbudit velmi nepříjemný dojem, že je s ním zacházeno jako s pasivní věcí.

Proto je dobré a správné dítě o všem informovat a trpělivě ho vyslechnout, co si myslí a jeho názor respektovat. Jen pak může být vytvořen dobrý vztah s druhým rodičem, který ho nemá v péči.

Forma vzájemného styku s dítětem může vyhovovat vám, ale ne dítěti

Jakmile se totiž stane návštěva druhého rodiče nepříjemnou povinností, a v případě, že vy o tom nebudete vědět a nebudete se snažit zjistit proč tomu tak je, hrozí přerušení styků, zejména ve vyšším věku dítěte. Dítě obvykle chce udržet vztah s oběma rodiči, ale nemusí mu vyhovovat jeho podoba. To je dobré zjistit včas a zjistit, co by dítěti vyhovovalo.

Varování

Nepodceňujte plánování prázdnin, pokud máte v tu dobu dítě v péči.