Jak a proč studovat titul BBA?

Možná jste již slyšeli o titulu BBA, ale stále si pod tímto pojmem nedokážete představit, co titul BBA zahrnuje? Vyplatí se vystudovat tento titul? A co vůbec studium vyžaduje?

Co je to vlastně titul BBA

Zkratka BBA vyplývá z anglického Bachelor of Business Administration, což ve volném překladu znamená bakalářské studium v obchodní administrativě. Navazujícím titulem je MBA (Masters of Business Administration).
Tyto tituly by se daly přirovnat k českým vysokoškolským titulům Bc. a Mgr. Titul BBA je profesní, nikoli akademický. Uvádí se za jménem a získání tohoto titulu doprovází získání certifikátu.

Pro koho je studium BBA určeno

Studium BBA je určeno zejména absolventům středních škol s minimální nebo žádnou manažerskou praxí.

Titul BBA absolventům usnadňuje hledání zaměstnání díky své prestiži, může zajistit vyšší plat a také přináší možnost získat práci v zahraničí. Absolventi mohou najít uplatnění ve veřejné správě a na pozicích asistentů a administrativních pracovníků.

Znalosti a dovednosti k nezaplacení

Studium programu BBA přináší teoretické poznatky v oblasti managementu, marketingu, personalistiky nebo práva. Důraz je kladen zejména na rozvíjení praktických dovedností, které jsou v dnešní době velmi důležité. Studenti se tak učí např. psát jednoduché obchodní smlouvy, komunikovat se soudy, státní správou a dalšími orgány.

Program BBA u nás

V Česku je možné tento titul vystudovat na několika školách. Často jde o zahraniční vysoké školy či jejich pobočky. Výhodou tohoto typu studia je individuální přístup ke studentům a již zmíněné zaměření na uplatňování poznatků v praxi.

Výuka pro samouka

Délka studia BBA programu trvá nejčastěji 1 rok (tj. 2 semestry). Jedná se o studium ve formě samostudia s e-learningovou podporou. Student musí splnit několik studijních povinností, které konzultuje se svým lektorem.
Průběžně předává seminární práce s vypracovanými úkoly. V ČR probíhá výuka nejčastěji v českém jazyce, můžeme se však setkat s kombinací s anglickým jazykem.

Co předchází získání titulu

Celé studium je ukončeno obhajobou tzv. dizertační práce a ústní závěrečnou zkouškou. Zkouška probíhá tradičně před komisí a studenti si losují nejčastěji tři okruhy z učiva. Cílem závěrečné zkoušky je ověřit, zda student porozuměl problematice a zda je schopen získané poznatky aplikovat do praxe.

Nebojte se zainvestovat do vzdělání

Ceny studia programu BBA se v Česku se dost liší. Závisí to především na prestiži školy a kvalitě poskytovaných služeb.