Poruchy spánku – 6 nejběžnějších typů

Dobrý spánek je klíčem ke zdraví. Pokud máte v noci problémy se spaním, pokud se budíte příliš brzy, nebo máte naopak se vstáváním problémy a během dne jste neuvěřitelně unavený, možná vás trápí jedna z poruch spánku. Porucha spánku je stav, který člověku brání v osvěžujícím a klidném spánku. Existuje kolem sto typů spánkových poruch, počínaje špatným spánkem během noci až po nadměrný spánek během dne.

Šest běžných typů poruchy spánku

Problémy se spánkem jsou obecně normální, ale hlavně dočasná záležitost, která se občas přihodí každému. Někdy jsou ale problémy se spánkem pravidelné a ovlivňují běžný denní koloběh člověka. Tehdy už můžeme říci, že dotyčný trpí poruchou spánku. Spánkové poruchy mohou mít negativní vliv na vaši emocionální vyrovnanost, na zdravotní stav a množství energie. Pokud byste poruchy spánku ignorovali, může to mít za následek hubnutí, různé nepříjemnosti a nehody, oslabení celkového zdraví, slabý výkon v práci a dokonce i napětí ve vztazích.

Noční můry

Noční můry u dětí se od běžných nočních děsů dospělých podstatně liší. Příznaky nočních můr u dětí vyústí do pláče a strachu prožívaného během spánku. Dítě přitom není vůbec jednoduché probrat a probudit. Děti se později budí vystrašené. Noční můry lze přičíst k emocionálnímu napětí, konfliktu nebo stresu. Pacienti však častokrát neznají důvod pro svůj strach.

Nespavost (insomnie)

Jde o nejběžnější typ spánkové poruchy, který se vyznačuje problémy s usnutím a udržením spánku. Kromě toho jde o pravidelné buzení se během noci a problematické opětovné usínání po probuzení, zda příliš brzké probuzení se. Jde o rozšířený typ spánkové poruchy a každý člověk ji zažije alespoň jednou za život. Přibližně 50% dospělých trpí nespavostí, 1 z 10 dokonce žije s chronickou nespavostí. Při nespavosti se lidé cítí neustále velmi unavení a kvůli nedostatku spánku se často trápí. Nespavost má tedy negativní vliv na každodenní život. Nespavost může být důsledkem přílišné konzumace alkoholu nebo kofeinu, též stresu, skryté nemoci, psychických problémů a dalších faktorech. Užívání tablet na spaní může být efektivní v případě krátkodobé (akutní) nespavosti. V případě dlouhodobé (chronické) nespavosti však mohou pacientův stav dokonce zhoršit. Je třeba si uvědomit, že nedostatek spánku (spánková deprivace) není poruchou spánku. Pouze dává člověku najevo, že nemá dostatek spánku. Neadekvátní spánek může mít vliv na takzvaný reakční čas, na paměť, vzájemnou koordinaci rukou a očí a také na úsudek člověka. Spánková deprivace může poškodit imunitní systém. Příznaky nedostatku spánku může být snadné usínání ve velmi krátkém čase, pocit ospalosti během celého dne, ale i po ulehnutí si, a také okamžité usnutí po uložení se. Aby byl váš spánek lepší, můžete se naučit relaxovat a změnit své spánkové návyky, a to i bez pomoci spánkových specialistů nebo tabletek na spaní.

Narkolepsie

Další z běžných typů poruchy spánku je spojován s nekontrolovatelným a nadměrným spánkem během dne. Je to výsledek dysfunkce mechanismů v mozku, které mají na starosti probouzení a usínání. Člověk postižený narkolepsií může jednoduše usnout během práce, rozhovoru nebo dokonce během řízení. K příznakům narkolepsie se řadí i následující stavy. I v spolospánku ještě slyšíte a vnímáte okolí. Může dojít k náhlé ztrátě kontroly nad svaly ve chvíli, kdy pacient prožívá silné emoce. Člověku se zdají intenzivně sny. Narkolepsii lze úspěšně léčit, a to za pomoci léků a behaviorální terapie. V některých případech se ale narkolepsie obtížně diagnostikuje.

Spánková apnoe

Spánková apnoe se spojuje s výpadky dýchání během spánku. Příčinou jsou problémy na průdušnici, může jít io poruchu související s nervovými buňkami. Dochází k zablokování průtoku vzduchu přes průdušnici a hlasitému chrápání. Pokud se tak stane, mozek rychle reaguje na nedostatečný přísun kyslíku, průdušnice se otevře a svaly se napnou. Většina lidí s apnoe si svého stavu vůbec není vědoma. Jejich tělo je kvůli namáhavému dýchání příliš unavené a příhodu zaznamená častokrát pouze partner, který s postiženým sdílí postel. Spánková apnoe může vzniknout jako důsledek zvětšených mandlí, nadváhy, úzkých nosních dírek, nadměrné konzumace alkoholu a kouření. Pacienti se spánkovou apnoe špatně spí proto, že se v noci (častokrát nevědomky) budí i stokrát, aby se znovu nadechli a napjaly svaly průdušnice. Navíc, když se průdušnice uzavře, do mozku neproudí kyslík, z čehož vyplývá ranní bolest hlavy a pokles mentálních funkcí. Co je ještě závažnější, pacienti se spánkovou apnoe jsou vystaveni vyššímu riziku mozkové mrtvice a vzniku srdečních chorob. Léčba tohoto typu spánkové poruchy je široká, od změny návyků až po chirurgický zákrok. Záleží od příčiny a závažnosti stavu.

Syndrom neklidných nohou

Jde o běžný typ chronické poruchy spánku. Objevuje se hlavně ve vyšším věku. Při této poruše má člověk nepříjemný pocit v nohou a rukou, hlavně v noci. Pacient pociťuje potřebu pohnout nebo promasírovat si nohy, aby si od nepříjemného pocitu ulevil. Syndrom neklidných nohou člověka budí ze spánku a brání mu v usínání, může vyústit až do nespavosti. Pacienti svůj stav přirovnávají k bolesti po zasažení elektrickým proudem. Až jedna třetina pacientů s touto poruchou spánku pociťovala příznaky již od dětství, s přibývajícím věkem se symptomy ještě zhoršují.

Nadměrný denní spánek

Při nadměrném denním spánku jde o stav, kdy pacient kdykoliv usne, přičemž to sám nedokáže kontrolovat. Takový spánek může trvat jednu minutu ale i třicet minut a během dne se může několikrát zopakovat. Nadměrný denní spánek v sobě spojuje širokou škálu spánkových poruch, při nichž je symptomem nadměrné množství spánku. Můžeme sem zařadit i zmíněnou narkolepsii, případně spánkové apnoe či cirkadiánní poruchu. (Samotná narkolepsie je dědičná porucha a spojuje se s neurologickým onemocněním nebo poškozením mozku.) Někteří lidé zažívají zvýšené množství spánkových ataků během nemoci, horeček, v stresujícím období nebo během těhotenství.