Řeč těla – co o nás napoví?

Řeč těla je důležitým a často rozhodujícím faktorem v komunikaci. Netřeba se divit, že prozrazuje hodně i o našem charakteru a citech (i o těch utajovaných). V tom, jaké tělesné signály vysíláme, je totiž ukryto naše aktuální prožívání.

Pokud o něčem pochybujeme, často nevědomky zvedneme obočí. Pokud se zase cítíme být ohroženi, překřížíme ruce. Když jsme z někoho ve společnosti příliš nervózní, není to náhodou tajná láska? Jsme přesvědčeni, že vnímání řeči těla, její vysílání a dekódování, je jedním z klíčů k úspěšnému vztahu, proto byste to neměli ignorovat.

Vše o něčem vypovídá

Gestikulace, mimika, postoj, držení těla a vzdálenosti, které mezi sebou udržujeme. Tyto věci jsou ovlivňovány našimi geny, kulturním prostředím, aktuální situací a naším citovým rozpoložením. Stisknete při podávání rukou silnější nebo naopak jen velmi letmo? Pozor na to, abyste nepůsobily roztržitě či odměřeně.
Muži versus ženy při flirtování

Používání jednotlivých gest a mimiky se liší i vzhledem k pohlaví. Něco mají společné a jiné zase zcela rozdílné. Shoda v interpretaci gest je u obou pohlaví zejména tehdy, když flirtují. Muži i ženy se častokrát podvědomě hrají s knoflíky na halence nebo košili, se zapínáním, ale zejména se snaží udržovat oční kontakt.

Známé je také gesto, kdy rychle zvednou oči nahoru a doprava, to je signálem jako u mužů, tak i u žen, že přemýšlí nebo si něco představují. Pokud se naopak snaží na něco vzpomenout, sklopí oči dolů a doleva, případně to může znamenat i snahu zalhat.

Svěšené ramena jsou signálem smutku či deprese. Přestupování z nohy na nohy na jednom místě zase svědčí o nervozitě daného člověka.

Obě pohlaví se při kontaktu s opačným pohlavím shodují i v používání rtů – mírně pootevřená ústa značí zájem, pevně přitisknuté rty naopak napětí, potlačenou agresivitu nebo soustředění. Okusování rtů o nás prozrazuje, že jsme ve stresu.

Rozdíly

Ženy během flirtování “hovoří” doslova celým tělem. Pohrávají se se svými vlasy, s náramky, řetízkem, prstenem, náušnicemi nebo se dotýkají svých uší. Známé je také mírně kývání boky či opírání se dlaní o bok. Ženy často kříží nohy, zvláště, když se cítí být ohroženy. O mrkání řasami a výmluvných pohledech, pro které by nejeden muž zabíjel, snad ani netřeba mluvit.

I z gest mužů je možné určit, zda flirtují. Například si upravují vázanku a pokud chtějí upozornit na svou mužnost, rukou často zajíždějí do partií okolo opasku, případně zaujmou široký postoj.

Každé gesto je třeba vnímat v rámci kontextu, na to nemůžeme při jeho interpretaci nikdy zapomínat.