Přibíráme z nezdravého jídla, ne ze sacharidů a tuků. Ale proč?

Skutečné příčiny vzniku obezity jsou komplikované a rozmanité. Na vině nikdy není jen jedna věc, k obezitě přispívají různé faktory – interní (naše biologie) a externí (naše životní prostředí). A nejen to, kombinace faktorů se může od člověka k člověku lišit. To, co vyvolá obezitu u jedné osoby, nemusí mít žádný vliv na druhou.
Příjem kalorií v posledních desetiletích drasticky narůstá

Čísla jsou závratné. Od roku 1960 do 2010 stoupla obezita z 13 na 34 procent a extrémní obezita (když je BMI vyšší než 40), stoupla z 1 na 9 procent. S tím souvisí i masivní nárůst diabetu typu II. Objevilo se mnoho teorií o příčině epidemie obezity. No neodvratným faktem je, že příjem kalorií se ve stejném období drasticky zvýšil.

Nárůst kalorií pochází ze zpracovaných jídel a polotovarů, včetně nápojů

Samozřejmě, není to tím, že jíme více jídla. Problém je, že jíme více polotovarů a komerčně zpracovaných potravin. Před sto lety jsme jedli hlavně jednoduchou, domácí stravu. Dnes pochází velké procento příjmu potravy z rýchloobčerstvení, případně z polotovarů určených do mikrovlnné trouby.

Nezdravé jídlo ovlivňuje mozková centra, které regulují, kolik toho sníme

Lidský mozek je nejkomplexnější objekt ve vesmíru. Největší část tvoří vnější vrstva nazývaná cerebrální kortex. Je to místo, kde se odehrává většina našich “pokročilých” funkcí. Logika, kreativita, jazyk, matematika, a tak dále. Nicméně logickou část našeho mozku nemáme vždy pod kontrolou.

Další oblasti mozku se starají o fyziologické funkce, jako je dýchání, srdeční tep, tělesná teplota a jiné. Tyto fyziologické funkce jsou kontrolovány podvědomě. Nemusíme na ně myslet, protože všechno se to děje díky autopilotovi.

Odborníci zjistili, že tělesná váha je také kontrolována z velké části mozkem. Děje se tak v oblasti, která se nazývá hypotalamus. Ten reguluje hormony a všechny druhy interních funkcí. Do tohoto procesu je zapojen i systém nazývaný “systém odměn”. Aktivuje se tehdy, pokud děláme věci, které nám dělají radost, jako například smích nebo jedení.

Naneštěstí, mozková kůra (logika a rozum) nemá plnou kontrolu nad příjmem potravy. Ten je silně ovlivněn jinými, “primitívnejšími” oblastmi mozku. Mozková kůra se snažit může, ale i jiné části mozku se neustále snaží uplatnit svůj vliv. Tlačí na nás, abychom udělali něco, o čem jsme se již dříve rozhodli, že to není v našem nejlepším zájmu.
Jak to vypadá, nezdravá jídla přímo ovlivňují některé z těch mozkových center, které kontrolují a regulují apetit, hlad a množství tuku v těle. Pokud jsou takovým způsobem ovlivněny mozky lidí, kteří mají sklon k tloustnutí, vytvoří se silná fyziologická touha. Sníst více a spálit méně. Síla kognitivní zdrženlivosti ( “síla vůle”), ve srovnání s touto touhou bledne.

Toto je jednou z klíčových příčin, proč obezitu spouštějí nezdravá jídla, a ne ty “skutečné” jídla. A možná jsou odpovědné i za jiné onemocnění.

Nezdravá jídla mohou vyvolat zánět v mozku, což vyvolává leptinovou rezistenci

Hlavní oblast v mozku, která reguluje rovnováhu energie, se jmenuje hypothalamus. Snímá různé signály, včetně hormonů, které u nás buď vyvolají pocit sytosti nebo hladu. Mozek reguluje příjem potravy z krátkodobého (od jednoho jídla k druhému) i dlouhodobého hlediska. Hlavní hormon, který je zapojen do zachování dlouhodobé energetické rovnováhy, se nazývá leptin. A leptin je produkován tělesnými tukovými buňkami.

Čím jsou tukové buňky větší, tím více leptinu produkují. A toto funguje jako signál mozku, že máme kopec uchované energie a tedy nepotřebujeme nic jíst. Když zhubneme, naše tukové buňky se zmenší a začnou tvořit méně leptinu. Mozek to interpretuje jako hladovění, takže jsme najednou hladovější a začínáme spalovat méně kalorií. A naopak, pokud přijmeme přebytek tuku, pak naše tukové buňky vylučují více leptinu. Mozek si pak uvědomí, že už nepotřebujeme jíst, protože máme pocit sytosti. Takže spalujeme kalorie normální rychlostí.

Takovým způsobem mozek “chrání” svou tukovou masu a jeho úkolem je pomoci nám, abychom nehladověla, ale ani nebyly tlustí. Obojí by mělo negativní vliv na naši schopnost přežít v přírodě. Problémem je, že tento velmi jasný systém, který se vytvořil během evoluce tak, aby reguloval energetické hladiny, je narušen. Právě proto, že mozek nevysílá leptinové signál. Takový stav se jmenuje leptinová rezistence a patří k hlavním příčinám obezity.

Když mozek “nevidí” přicházet žádný leptin z tukových buněk, nevidí, že tukové buňky jsou ho plné. Jinak řečeno, mozek si myslí, že hladovíme, ačkoli ve skutečnosti máme k dispozici množství uloženého tuku.

No pokud je leptinová rezistence klíčovým spouštěčem obezity, což vyvolává leptinovou rezistenci? Podle odborníků by mohl být důvodem zánět v hypotalamu. Ten by mohl způsobovat, že se mozek stane odolný vůči leptinu. Podle výzkumu provedeném na potkanech byly výsledky ohromující. Šlo o to, že autoři srovnávali myši, které byly krmeny standardním krmivem s myšmi, které byly sedm dní na výkrmny dietě. Následně kontrolovali zánětlivé buňky v mozku. Jejich počet, velikost a aktivita drasticky stoupla u myší na výkrmny dietě. A to ji myši podstoupili pouze během sedmi dnů. Takový jev se však neprojevil pouze u hlodavců. Vědci prokázali, že slabý zánět se vyskytuje i v mozcích obézních lidí. Podle studie, hlodavci, u kterých nedošlo k zánětlivé reakci, se nestaly rezistentní na leptin. To je hypotézu pouze podpořilo. Zajímavé je, že nic takového se u myší na běžné stravě nestalo. A pokud se myši přesunou z výkrmny na zdravou dietu, negativní změny se kompletně zvrátí.

Toto indikuje, že je proces reverzibilní iu lidí. Musí ale přejít na zdravou dietu složenou z přírodních resp. přirozených potravin.

To nás ale přivádí k dalšímu problému. Jak zařídit to, abychom se v moderním prostředí zcela vyhnuli, nebo alespoň omezily příjem škodlivých potravin. Potravin, které dokáží být vyloženě návykové.

Nezdravá jídla navozují pocit velkého uspokojení, což může u některých lidí vyvolat závislost

Další problém nezdravého stravování je, že takové jídlo vyvolává pocit velkého uspokojení. Máme z něj potěšení. To, co považujeme za potěšení, je ve skutečnosti nával dopaminu v odměňovacím systému mozku. Funguje to jako signál pro mozek, že toto chování je správné. Mozek je naprogramován k tomu, aby vyhledával chování, které stimuluje uvolňování dopaminu. Přestože tento systém fungoval v přírodním potravinovém prostředí, moderní nezdravá jídla jsou takzvané “superstimulanty”. Způsobují intenzivní uvolňování dopaminu, podobným způsobem, jak funguje kokain. Několik studie prokázaly, že polotovary a zpracované nezdravé jídlo aktivuje tytéž oblasti v mozku, jako drogy. U citlivých lidí to může vést k vyložené závislosti, kdy člověk zcela ztratí kontrolu nad svým příjmem potravy.

Existují různé studie, které ukazují, že nezdravé jídlo vede k různým symptomům, které jsou úplně stejné, jako při drogové závislosti. Jednoduše řečeno, vliv nadměrného odměňování vyvolaný nezdravým jídlem, “krade” cestičky v mozku, které byly původně vytvořeny k tomu, aby nám pomohli objevit takové chování, které nám způsobuje potěšení a které je dobré pro naše přežití.

Dokonce i lidé, kteří nejsou od nezdravého jídla “závislí”, někdy pociťují různé symptomy podobné závislosti, jako je například vyjídání nebo obsesivně myšlení na jídlo. To pak spustí zvýšený příjem energie a přibývání na váze.

Potravinové společnosti jsou si toho všeho velmi dobře vědomy. A využívají všechny triky, aby udělali ze svého jídla co největší “odměnu”.

Odkaz na závěr

Přestože jsou příčiny obezity komplexní a různorodé, důkazy jasně poukazují na to, že problémy v mozku k nadměrnému tloustnutí a neúspěšnému hubnutí velmi přispívají. Nejlepší věc, jakou můžete udělat je, konzumovat přirozené potraviny a žít zdravým životním stylem. Tak, aby nedošlo k žádnému zánětu. Vyhýbejte se zpracovaným potravinám s vysokým obsahem cukru, rafinovaným zrnům, zeleninovým olejem a trans-tuků. Nahraďte je skutečnými, přirozenými potravinami, to je dobrý způsob, jak začít úspěšně hubnout.

Špatná strava vás dělá tučnými a nemocnými. Klíčem ke zdraví jsou celé, nekombinované, jednosložkové potraviny. Tečka.