Jak zvýšit dětské sebevědomí?

V tomto článku se dozvíte, jak pracovat na dětském sebevědomí a jak ho zvyšovat, pokud je to nutné. Někdo je celý život ustrašený, někdo zase přehnaně sebejistý. Zdravé sebevědomí získáváme již v dětství, a to díky výchově v rodině. I když se v dospělosti dá leccos vylepšit, zcela zásadní je, jak se naše sebevědomí a sebeúcta formují již v útlém věku. Jak tedy dítě vychovávat, aby z něj vyrostl zdravě sebevědomý člověk?
Dětské sebevědomí jako základ osobnosti

V první řadě je důležité vnímat svého potomka jako jedinečnou osobnost. Neznamená to dovolit mu automaticky všechno, co si zamane, ale přihlížet i na to, že má jinou povahu než my, reaguje po svém a svůj obraz světa si také vytváří podle sebe.

Porovnávání s jinými dětmi

Nesrovnávejte dítě s jeho vrstevníky, pokud se vám zdá, že jsou v něčem úspěšnější. Pokud váš syn není sportovně založený, nenuťte ho, aby chodil na lyžování jen proto, že se tomu věnují sousedovy děti a baví je to. Rozvíjejte to, co umí, nenásilně a přirozeně.

Nikdy nekritizujte jeho schopnosti ani vzhled, protože to může velmi výrazně narušit dětské sebevědomí. Můžete tím vytvořit dítěti komplexy méněcennosti, které nemají se zdravým sebevědomím nic společného a člověk se jich jen velmi těžko zbavuje.

Příliš nápadná a přehnaná pochvala je také na škodu. Dítě má podezření, že ho chcete pouze povzbudit a že ve skutečnosti nejste s jeho výsledky příliš spokojeni.

Nepřehánějte to s přísností

Extrémní přísnost se rozhodne nevyplácí. Někteří rodiče jsou zastánci takzvané “tvrdé výchovy”. Podle nich je dítě sebevědomé pouze tehdy, když něčeho v životě dosáhne a aby něčeho dosáhlo, je nutné zatnout zuby a navštěvovat vedle školy nejrůznější kroužky a kurzy. Tento přístup ale nepřináší záruku, že dítě dělá, co ho opravdu baví, a to má také velký vliv na dětské sebevědomí.

Rodičovské reakce

Ideální je, když reagujete na dětské úspěchy a neúspěchy přiměřeně. Za neúspěchy dítě netrestejte a dobré výsledky pochvalte, ale jedno ani druhé zbytečně nezveličujte. Nejlepší je být dítěti dobrým vzorem, protože potomek se nejvíce učí tím, že pozoruje vaše chování. Pokud propadnete negativnímu postoji k životu, na všechno nadáváte a nevěříte si, těžko očekávat, že vaše dítě bude veselé, optimistické a sebevědomé.
Právě proto si dávejte pozor, zda jste přátelští a otevření k ostatním, aby se váš syn či dcera naučili navazovat zdravé mezilidské vztahy. Ty jsou pro jeho sebeúctu a zdravé dětské sebevědomí velmi důležité.

Co nepatří do výchovy

Do výchovy nepatří ani citové vydírání, manipulace, výhrůžky, zastrašování a nedůslednost. Pokud se dítě nemůže spolehnout na to, co rodiče řeknou, vede to k úzkostem, obavám a dětské sebevědomí je tímto opět porušeno. Proto by rodiče měli vždy zvážit, co řeknou a udělají, protože nic se nedá vrátit zpět.

Znevažovat dítě, že je bázlivější než ostatní, nebo jej dokonce zesměšňovat, je naprosto nepřijatelné, pokud chcete vychovat psychicky odolného jedince.

Bezpodmínečná láska, důvěra a podpora, to jsou základní pilíře, které byste měli dítěti dopřát, aby se v době dospívání a dospělosti mohlo spoléhat nejen na rodiče, ale především samo na sebe. S tím jde ruku v ruce i láska k sobě samému.

Příliš kritizované dítě se samo nemá rádo, a to nabourává jeho snahu chovat se sebevědomě v přítomnosti ostatních.

Tipy

  • Dítě povzbuzujte přiměřeně jeho věku.
  • Motivujte ho přiměřeně, jinak ztratí zájem.
  • Vystihujte jeho silné stránky a ty přirozeně podporujte.
  • Vyhýbejte se porovnávání, nikdy z něj nevzejde nic dobrého.
  • Nebuďte na dítě příliš přísní, ale ani extrémně ochraňující.