Jak získat děti do péče?

Spory o děti bývají u soudních řízení o rozvodu předmětem nejtvrdších hádek a sporů. Je proto nutné se na tento leckdy nepříjemný boj dobře připravit. Situaci nepodceňujte ani v případě nesporného rozvodu. Vždy je dobré předem promyslet všechny okolnosti, které vyplývají ze změn situace pro vás i pro děti. Jak získat děti do péče?

Postup, jak získat děti do péče

Důvěřujte právníkovi

Co se týče strategie toho, jak děti u soudu vybojovat při přímé konfrontaci, kdy děti chtějí do své péče oba rozvádějící se manželé, spoléhejte především na rady právníka a držte se jich.

Nepodceňujte zajištění materiálních podmínek 

U soudu budete muset doložit, jakým způsobem máte ošetřené podmínky pro péči o vaše děti. Tyto podmínky jsou velmi důležité pro soud, který posuzuje, komu děti připadnou.

Osobní prostor dětí

Děti by měly mít především zajištěn svůj prostor (pokoj nebo alespoň kout s postelí a stolem na přípravu do školy) ve fungující finančně zajištěné domácnosti.

Důležitý je také mít zajištěn dostatek času, který děti od dospělých potřebují. Toto samozřejmě závisí na věku dítěte a nemusíte to být přímo vy, kdo tento čas poskytne.

Kdo se bude dětem věnovat?

Stejně tak dobře jako samotný rodič tu mohou figurovat babičky a dědečkové, ale i chůvy či váš nový partner. Soud však bude zkoumat vztah dětí k pečujícím osobám a také kompetenci těchto osob se o děti postarat.

Pokud tedy například budete uvádět nového partnera jako osobu, která bude zajišťovat péči o děti a děti k novému partnerovi budou mít negativní vztah, těžko vám to bude k prospěchu.

Ptejte se na názor i dětí

Nepodceňujte názory svých dětí. Soud zohledňuje pouze jejich zájem při rozhodování o tom, komu dítě svěří, ne váš.

Pokud tedy upřímně chcete děti do péče, musíte se jim přizpůsobit (například se nestěhovat do jiného města, pokud děti jsou dobře zabydlené v místě, kde žijí a stěhovat se nechtějí).

Děti si do péče nekupujte

Znát názory dětí a být si vědom jejich významu u soudu, však neznamená děti si kupovat. Pro děti to není dobré z hlediska jejich duševního vývoje. Soud si také může vyžádat znalecký posudek od psychologů, a pro ty nebude problém zjistit, že si dítě kupujete.

Kdy dělit sourozence

Někdy může být vhodným řešením děti rozdělit a každý z rozvádějících si ponechá v péči jen některé z nich. Tato situace je vhodná, když spolu sourozenci mají velmi špatný a konfliktní vztah, nebo když má některé dítě vyloženě bližší vztah k jednomu z rodičů než ke druhému.

Toto řešení je spíše krajní, vhodné může být i v případě, kdy je jedno z dětí úplně malé a nemá tedy ještě k sourozencům vybudovaný vztah, který by byl součástí jeho zázemí.

Formulujte si představu o penězích

Chcete-li získat dítě do péče, musíte u soudu prokázat, že máte zvládnuté financování vaší domácnosti uspokojivě se zájmy dítěte. Neopouštějte proto například během rozvodu svou práci a snažte se optimalizovat své náklady (například zbytečně vysoký nájem) tak, abyste vyšli s penězi.

Nezapomínejte na výživné pro děti

Při plánování svého po-rozvodového rozpočtu, zvlášť pokud je napjatý, můžete předem počítat s výživným na děti. Pokud například váš ex-manžel/ka vydělává podstatně více peněz než vy, ve svém budoucím rozpočtu můžete počítat se slušným výživným pro vaše děti.

Navrhněte podobu styku 

Součástí vašeho plánu, jak se postarat o děti v případě jejich svěření do vaší péče, může být i návrh na to, jakou podobu by mohl mít styk vašich dětí s ex-manželem/kou.

Vstřícnost v tomto bodě vás nic nestojí a prokážete, že máte komplexní představu o uspořádání péče o děti.

Při zásadní změně podmínek …

V případě, že soud nedopadne podle vašich představ, můžete se při objektivní změně podmínek, které způsobily nesvěření dětí do vaší péče, soudit o změnu výchovy dítěte.

Například z důvodů krátkodobé indispozice (ztráta práce, deprese spojené s rozvodem apod.) vám soud nesvěří dítě do péče a vy tyto problémy vyřešíte a cítíte se nyní k péči kompetentní.

Tipy

I přes konfliktní povahu sporu o děti se snažte udržovat korektní vztahy se svým bývalým partnerem.

Varování

Pokud vám děti budou svěřeny do péče a vy o ně nebudete správně pečovat, soud vás může i po několika letech péče o děti zbavit ve prospěch ex-manžela/ky.