Jak žádat výživné pro svobodnou matku?

Občas se stává, že se pár rozejde ještě během doby, kdy je žena těhotná. Když se dítě narodí, otec (v lepším případě) začne platit výživné a mnohdy si myslí, že tím pro něj všechno skončilo.

Naneštěstí si to myslí i mnoho svobodných žen. Zákon upravuje výživné mezi manžely, stejně jako výživné na čas po rozvodu, avšak má podobná práva i svobodná žena, která je těhotná nebo které se narodilo dítě?
Návod, jak žádat o výživné pro svobodnou matku krok za krokem

Na internetu existuje mnoho článků a vzorů, ale ne vždy z nich jasně vyplývá, co všechno může matka dítěte žádat po otci, za kterého není vdaná. Ze zákona může chtít:

  • A) výživné na dítě
  • B) výživné pro nesezdanou matku (tedy pro sebe)
  • C) příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem

Výživné na dítě

Asi každá matka ví, že otec má k dítěti vyživovací povinnost. U soudu je každoročně podaných opravdu mnoho návrhů na stanovení výživného pro nezletilé (případně i zletilé) dítě. Tyto peníze mají alespoň částečně pokrýt náklady na dítě, tj. jeho výživu, ošacení, bydlení, lékaře, školu, kulturu atd.

Nicméně stále jsou to peníze pro dítě. Ne pro matku – i když s nimi hospodaří, hradí pouze náklady svého dítěte. V případě nezletilého se jedná o tzv. nesporné řízení a návrh se podává u okresního soudu, v jehož obvodu má nezletilé dítě bydliště.

Příspěvek na výživu neprovdané matce

Není to tak známé, ale za zákonem daných podmínek je otec povinen přiměřeně přispívat matce svého dítěte na její výživu. Doba, po kterou je povinen výživné platit, je dvouletá. Zákon nestanoví počátek lhůty, ale podle rozhodovací praxe soudů začnou dva roky běžet nejdříve od početí a nejpozději od porodu.

Zákonodárce tak zohlednil, že matka nemá po dobu těhotenství, ani v nejbližší době po narození dítěte příliš možností si přivydělat. Ať už je na mateřské nebo rodičovské dovolené, její příjmy zpravidla klesnou, a to mnohdy velmi výrazně. Protože dítě nezplodila sama, není spravedlivé, aby sama nesla mnohokrát více finančně náročnou situaci.

Žaloba se podává u okresního soudu, v jehož obvodu má otec bydliště. Právo žádat výživné se přitom promlčí po 3 letech od porodu.
Příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem

I zde se uplatní myšlenka, že dítě zplodili dva lidé, proto i náklady (které však prakticky pocítí jen těhotná žena) mají nést oba rodiče. V těhotenství má žena zvýšené náklady na oblečení a obutí, dále musí platit poplatky u lékaře, kupuje si bohatou stravu a vitamíny, chodí na těhotenské cvičení, kupuje si speciální kosmetiku … Ideální je žádat po otci polovinu těchto zvýšených nákladů. Např. dohromady se jedná o částku 15.000 Kč, proto každý ponese ze svého 7.500 Kč.

Žaloba se rovněž podává u okresního soudu, v jehož obvodu má otec bydliště. Promlčecí lhůta je také tříletá a začne běžet porodem.

Varování

Článek má pouze informativní charakter, redakce nenese odpovědnost za případnou škodu.