Jak zacházet s volným časem předškolního dítěte?

Malé dítě a volný čas – myšlení předškolního dítěte čas neřeší a je na dospělých, jak jeho volnočasové aktivity naplánují nebo podpoří. Malé dítě se chová vždy spontánně, bez jakékoliv přetvářky a bez nějakého přemýšlení, co bude dělat teď a co později. Předškolní dítě, které budou co nejdříve čekat školní povinnosti, by si mělo zvykat na určitý řád, který tento nastávající režim podpoří. Je třeba dítě naučit zvykat si na to, že prioritou jsou povinnosti a až potom zábava. Samozřejmě, že na hru, přirozenou potřebu každého dítěte, musí také zůstat místo v jeho harmonogramu. Jaké návyky a povinnosti přiměřené tomuto věku by to měly být? Jak správně zacházet s volným časem předškolního dítěte, tak aby mělo čas na hru a zároveň, aby se naučilo, že den musí mít nějaký režim, aby zvládlo povinnosti a aktivity, které ho brzy čekají? To si můžeme společně vymezit v tomto článku.
Co lze od předškolního dítěte již očekávat

Dítě v tomto věku mělo by mít už zažité udržování pořádku ve svých věcech. To znamená mít pořádek v hračkách, mít uložené knížky, dekorativní předměty na poličkách, mít zažité “pravidlo”, že všechno má mít své místo.

Veďte děti k udržování čistoty a pořádku ve svém pokojíčku a zaměstnejte je přiměřenou prací – například zalévání květin, vynášení odpadkového koše, případně pomoc mladšímu sourozenci s oblékáním nebo s úklidem hraček po skončení hry.

Drobné práce by mělo udělat dítě pod dozorem jednoho z rodičů, nelze očekávat od předškolního dítěte, že tuto činnost bude vykonávat samo, aniž byste mu ji připomněli. Zde však mějte na paměti, že úklid hraček po skončení hry, by mělo dítě zvládat už samostatně a mělo by si uvědomovat, že hračky nemohou být pohozené po pokojíku, když už se s nimi nehraje.

Jak je to u dětí s počítačem a televizí

Technika se stává v dnešní době součástí života a zaujímá místo i v dětském životě. U dětí se stává počítač přirozenou součástí už od útlého věku. Televize a počítač mají mnoho společného a zároveň pro děti přitažlivého.

Nové úhly pohledu, mnoho informací, zajímavostí, přitažlivost, působivost, ale mají i svá úskalí. I malé děti mohou podlehnout závislosti. Proto počítač a televizi dovolujte svým dětem co nejméně a využívání této techniky mějte vždy pod dozorem. Rozvíjejte dětskou fantazii, tvořivost a citlivost sami.

Věnujte určitý díl svého času společným hrám, mluvením, tvůrčím činnostem nebo předčítání. Jde o kvalitu společně tráveného času a jak jste ho dokázali naplnit.
Věřte, že se vám to všechno zúročí – obohatíte slovní zásobu vašeho dítěte, přispíváte k rozvoji jeho myšlení, vnímání a postřehu.

Rozvoj motoriky a grafomotoriky

Procvičujte s dětmi stimulaci jemné motoriky a grafomotoriky, což je prospěšné pro přípravu na psaní do školy, ale zejména jde také o vzájemnou souvislost funkce ruky a řeči. Je známo, že funkcionální utváření řečových oblastí v mozku je ovlivněno impulsy rukou.

Koordinovanost jemné motoriky zajišťují pohyby malých svalových skupin rukou se zrakovou aktivitou. A proto rozvoj jemné motoriky má u malého dítěte značný význam pro rozvoj řeči.

Realizujte “školu v přírodě”

Choďte se svým dítětem do přírody. Příroda obohacuje dítě o mnohé poznání, v každém ročním období je jiná.

Učte děti poznávat stromy, květiny, domácí zvířata i volně žijící a názvy jejich mláďat, barvy v přírodě typické pro všechny roční období.

Osobním poznáním je naučíte, co jsou hory, pohoří, louky, řeky, města, vesnice. Staňte se vy, rodiče, dobrým rádcem a průvodcem na každodenní cestě dětstvím vašeho předškolního dítěte, protkané vaší nekonečnou trpělivostí a láskou.