Jak vypadá naše aura a jakými barvami všichni záříme?

Přestože na první pohled se vám bude zdát toto téma trochu mystické a možná ne zcela z vašeho soudku, je třeba hned zdůraznit, že auru skutečně “vlastníme” všichni. Je to vědecky podložený fakt, který se dá speciálními metodami a přístroji dokázat, vyfotografovat a vyhodnotit. Běžným okem se vidět nedá, avšak mezi námi žijí i senzibilní lidé, kteří ji dokáží vidět pouhým okem. Dokonce i pár dní po smrti ji lidské tělo stále vyzařuje. Jak auru chápat?

Už před tisíciletími

Aura byla znázorňována již od dávných dob. Vezměte si kresby světců, jako jsou znázorňování. Kolem jejich postav či hlav jsou zářivé prstence a celá těla mají obklopené záhadným světlem. V tomto případě většinou tím zářivým až zlatým. Ale i staré kresby na skalách či obrazy ze starého Egypta, Řecka a Říma nám jasně a pravdivě dokazují, že lidé se v těchto sférách pohybují už velmi dlouho. Neustále zde budou témata, nad kterými svět bude žasnout a která bude zkoumat.

Aura

Je to naše bioenergetické pole. Pokud není v rovnováze, tak se s naším organismem začnou dít divné věci. Možná onemocníme nebo začneme být pesimističtí a negativní. Přestaneme se těšit z maličkostí a ze života – což není zcela lákavá představa. Neobklopuje jen lidi, ale i všechno živé, jako například zvířata i rostliny. Dá se měřit pomocí magnetických a elektrických metod, které přesně ukáží, co konkrétně aktuálně v životě prožíváme, čeho máme dost a naopak nedostatek. Její záření symbolizuje naši sílu a energii. Čím je jasnější, větší, tím jsme na tom lépe. Odráží se v ní naše osobnost, povaha, pocity, nálady, myšlenky, názory. Proto jsou viditelné i ty negativní záležitosti, jakými jsou hněv, nenávist, závist, pýcha, a dalo by se pokračovat.

Pokud se už déle necítíte ve své kůži a vyzkoušeli jste už téměř vše, abyste zjistili, proč tomu tak je, možná byste mohli zkusit ještě měření aury, kde vám tým odborníků poradí podle toho, co napoví vaše aura, a té musíte důvěřovat.

Teď, když už víme, že jsme obklopeni jakýmsi “obalem”, který jen málokdo vidí pouhým okem, by bylo dobré doplnit si další informace o auře. Aura je neviditelná energie kolem nás, vyzařující z našeho těla, která odráží náš aktuální fyzický i duševní stav. Speciální přístroj na fotografování aury zachycuje její barvy, které mají různou sytost a intenzitu. Každá z nich však má svůj význam. Jaký?

Souhra energií

To, jestli vám je někdo sympatický nebo naopak nedokážete být v jeho přítomnosti, má na svědomí aura. Přesněji to, zda si “sedne” vaše aura s aurou toho druhého. Pokud jsou podobné a mají stejnou frekvenci, dokážete spolu výborně vycházet a cítíte se spolu příjemně. Vaše energie společně vibrují na stejné úrovni. Zajímavé, že? Ale i aura se mění podle toho, jaký je váš momentální stav.

Uvidíte ji, pokud …

Pokud opravdu chcete, jste trpěliví a budete na sobě pracovat, dokážete její záři zpozorovat i vy. Nevěříte? Vyzkoušejte si doma jednoduchý pokus. Když to nevyjde napoprvé, nezoufejte. Schopnost vidět auru pouhým okem má málokdo. Většinou ji neuvidí ti, kteří nejvíce chtějí a naopak. Připraveni?

Nejlepší auru zaznamenáte v zatemněné místnosti a při správné úrovni relaxace. Přibližte se ke stěně (nejlepší je prý bílá) a dejte si ruku před oči. Dívejte se mezi prsty na stěnu. Soustřeďte se. Uvidíte nejprve cosi jako stín, ale ten se začne vybarvovat. Gratulujeme, vidíte ji!

Význam barev

Základní barvy, z nichž aura skládá, jsou: červená, oranžová, růžová, žlutá, zelená, modrá, indigová, fialová, zlatá. Podle jejich intenzity se dá posoudit vaše povaha, fyzický i psychický stav.

Červená barva – vůdčí, průbojná, silná povaha, ale nosí v sobě i nervozitu či sebelásku.

Oranžová barva – ukazuje, že jste taktní, intuitivní, ve společnosti oblíbení, ale i líní či pohodlní.

Žlutá barva – prozrazuje, že jste inteligentní, rozumní, moudří a máte různé umělecké sklony, avšak rádi lžete a rychle ztratíte nadšení.

Růžová barva – jste rozhodní a tvrdohlaví, skromní a úspěšní lidé.

Zelená barva – jste důvěryhodní a velkodušní lidé s jakýmsi přirozeným darem léčitelství. Neradi měníte názory.

Modrá barva – pozitivní a čestní jedinci, vždy dobře naladěni se schopností dobře řešit problémy a spory.

Indigová barva – patří sem lidé, kteří rádi pomáhají a jsou jakési tiché vrby. Neumějí říct ne.

Fialová barva – duchovně založení lidé, kterým se líbí jejich nadřazenost a schopnost učit jiné.

Zlatá barva – velmi zajímaví, podivní lidé, kteří mají schopnost plnit své sny. Bývají dobří podnikatelé.