Jak vychovávat malé dítě s důrazem na rozvoj jeho osobnosti?

Vychovávat malé dítě je dlouhodobý a natolik složitý proces, že ho nelze obsáhnout a shrnout do několika odstavců. Pojetí výchovy a tvorba osobnosti mohou být různé, mohou se od sebe lišit, ale základ mají stejný – vždy jde o vzájemné ovlivňování dítěte a vnějšího prostředí. Nebudeme se tedy v tomto článku zabývat výchovou dítěte komplexně, ale zaměříme se pouze na jednu část, tedy rozvoj jeho osobnosti a na několik podstatných postřehů, protože formování osobnosti člověka začíná už od útlého dětství. Dětství je plnohodnotná životní kapitola, a čím bohatší je základ poznatků a zážitků, tím je dítě lépe připraveno do života.

Návod, jak správně vychovávat malé dítě

Rodina je základ

Prvním a nejdůležitějším vychovatelem dítěte je rodina. V rodinném prostředí si dítě rozvíjí svou osobnost, učí se každodenním činnostem, příkladem jsou mu dospělí nebo získává poznatky od starších sourozenců. Proto je důležité, abychom s dětmi jednali férově, naučili je rozlišovat, co je a co není správné. Vlastním příkladem učíme dítě základním zdvořilostním návykům.
Okolí a prostředí, které dítě obklopuje, tedy rodina, lidé, materiální vybavení, to vše ovlivňuje znalosti a dovednosti, které dítě postupně získává a prožívá. Lidé vlastně představují nejdůležitější součást výchovy a ovlivňování malého dítěte.

Kvalita sociálních vztahů, vzorců chování a mezilidské vztahy jsou významným faktorem, z nichž dítě čerpá.

Učte ho hrou

Základní přirozenou vlastností dítěte je hra. Dětská hra má větší význam, než bychom si mohli myslet. Hra je pro dítě zajímavá, příjemná, tvůrčí, dítě objevuje, zkouší metodou pokusu a omylu a přináší mu radost.

Navíc hra napomáhá pěstovat a upevňovat morální volené vlastnosti – vůli, trpělivost, toleranci, snaživost, důkladnost, ohleduplnost, rozvíjí myšlení, pomáhá k získávání nových poznatků, zkušeností a znalostí.

Dítě se musí učit hrát si samo, ne vždy, kdykoliv si právě dítě usmyslí, mají rodiče čas. Ale je přínosem pro rozvoj osobnosti dítěte, když si s ním rodiče také chvilku hrají. Děti hra více baví, obohatí je o nové zkušenosti, vidí, jak ke hře přistupují dospělí, naučí se novou techniku hry, získají celkově další poznatky. Hrajte s dětmi pexeso, různé vědomostní hry, stavte domy, cesty nebo hrady se stavebnic, můžete i soutěžit, aby se dítě naučilo vyhrávat i prohrávat. Protože i život je takový, že se vždy nevyhrává, dítě si tu učí pěstovat vůli, naučí se toleranci, trpělivosti.

Nepodceňujte předškolní zařízení

Dalším významným faktorem ovlivňování dětí jsou předškolní zařízení a adaptace na toto prostředí. Rodiče by měli pomáhat s adaptací na školku tím, že se nebudou s dítětem při ranním předávání dlouho loučit, protože dítě se nemůže od nich odpoutat a pláče, měli by mít na dítě přiměřené nároky, aby zvládalo základní hygienické návyky a základy sebeobsluhy.

Dítě si ve školce zvyká na nové prostředí, na děti a lidi kolem sebe, učí se soužití s jinými dětmi a rodiče by jim v tom měli pomáhat svým přístupem, pochopením, domluvou. Tedy spolupracovat i s pedagogy, být s nimi v kontaktu, aby vzájemné působení prospělo dítěti a pomohlo k jeho integraci. To vše napomáhá k utváření prvků sociální výchovy dítěte. Cílem předškolního vzdělávání je rozvoj osobnosti každého dítěte vzhledem k jeho fyzickým a psychickým možnostem, tedy s přihlédnutím k jeho individuálním potřebám a schopnostem.

Příroda je cenný učitel

Dítě je tedy ovlivňováno prostředím, avšak nejpřirozenějším prostředím je příroda, která přispívá k všestrannému rozvoji osobnosti malého dítěte. Harmonie přírody, vnímání její krásy, vztah ke zvířátkům, které tam žijí, velmi pozitivně působí na dětskou psychiku a na osobnost dítěte vůbec.
Pěstujte u dětí kladný vztah k přírodě, aby se ji učily šetřit a ne ničit. Pozorujte s nimi živou přírodu, jmenujte zvířátka, ptactvo, sledujte s nimi přírodní úkazy, počasí, to vše obohacuje jejich poznatky a slovní zásobu.

Rozvoj osobnosti a postup jak vychovávat malé dítě by měl probíhat kontinuálně ve všech vzdělávacích oblastech nenuceným a přirozeným způsobem, a měl by být vždy zážitkový a spontánní.