Jak vybrat vzdělání na míru svým potřebám?

Poradíme vám, jak si vybrat vzdělání na míru, které bude odpovídat vašim potřebám a časovým možnostem. Chcete si zajistit úspěšnou kariéru? Tak pak je třeba na sobě neustále pracovat. Získaná certifikace nebo diplom vám mohou pomoci k získání požadovaného zaměstnání. Pokud jste člověk cílevědomý, aktivní a máte potřebu na sobě neustále pracovat, pak jsou následující řádky určeny právě vám.




Co potřebujete, abyste si vybrali vzdělání na míru:

  • čas
  • selský rozum
  • ochota nechat si poradit

Určení základních kritérií

V první řadě si promyslete, co od dalšího sebevzdělávání očekáváte. Sepište si všechna pozitiva a negativa, které vás mohou na cestě za sebevzděláváním doprovázet.

Nejčastějšími překážkami pro vzdělávání v dospělosti jsou časová náročnost studia, finanční náročnost studia, nedůvěra v efektivnost sebevzdělávání, nedostatek informací o možnostech sebevzdělávání a nedostatečná motivace.

Časová náročnost

Když vybíráte vzdělání na míru, zvažte časovou náročnost studia a možnosti, jak studium skloubit s prací a se soukromým životem. V případě systematického vzdělávání v dospělosti přicházejí v úvahu dvě formy studia: kombinovaná a distanční.

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma studia vám umožní vytvořit si zčásti individuální studijní plán. Pamatujte, že účast na určitých přednáškách, seminářích a cvičeních je povinná. Kombinovaná forma studia neposkytuje absolutní volnost při sestavení studijního plánu.

Distanční forma studia

Oproti tomu distanční forma studia funguje na principu dobrovolné účasti studenta na přednáškách. Distanční forma studia vám poskytne možnost organizovat si studium podle svých potřeb a časových možností.

Komfort distanční formy studia spočívá v tom, že komunikace mezi přednášejícími a studenty probíhá pomocí speciálních metod výuky a učebních pomůcek.

E-learning

Speciální metodou výuky je e-learning. Studenti dostanou výukové materiály v elektronické podobě. Výklad látky je zajištěn formou pravidelných přednášek a lektorských setkání, které nejsou povinné, ale pro studenty velmi přínosné. Nad rámec studia můžete absolvovat soukromé konzultace s lektory.

Pověst vzdělávacího institutu

Při sebevzdělávání je nejdůležitější získat jak teoretické znalosti, tak praktické dovednosti nejlépe v institutu, který má dobrou pověst a je uznávaný i v zahraničí.

V oblasti managementu (manažerského vzdělávání) je to například Business Institut, který se specializuje na profesní vzdělávací programy MBA (Master of Business Administration), BBA (Bachelor of Business Administration) a LLM (Master of Laws).

“Kvalita vzdělávací instituce by měla být v první řadě posuzována podle kvality lektorského týmu, od kterého se odvíjí úroveň vzdělávacího procesu na dané škole. Lektory si pečlivě vybíráme podle mnoha kritérií, protože se snažíme získat vždy špičku z daného oboru. Lektor musí mít nejen mnohaleté zkušenosti z praxe, ale musí být i skvělým tutorem, aby dokázal své znalosti a zkušenosti dále předávat, “ vysvětluje Ivo Ducheček, ředitel Business Institutu, největší MBA školy v ČR.




Vzdělání na míru – studium MBA

Při studiu MBA prohloubíte své teoretické znalosti a naučíte se je používat v praxi. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností, schopnost vést jednání, rozhodování, krizový management, a pod.

“V Business Institutu mají studenti pravidelná setkání s lektory, kde si studenti osvojují danou problematiku na reálných příkladech a modelových situacích z praxe. Bez těchto setkání by studium ztrácelo význam. Nad rámec těchto setkání mohou studenti řešit své dotazy na osobních konzultacích, skrz virtuální učebnu nebo studentskou sekci. Existuje tak dostatek prostoru pro interakci mezi lektorem a studentem. Při samostudiu mají naši studenti k dispozici knihovnu, která dnes obsahuje přes několik tisíc knižních titulů, “ doplňuje Ducheček.

Manažeři, kteří získají titul MBA, mají větší šanci na povýšení nebo získání lukrativního zaměstnání za vyšší finanční ohodnocení. Další předností studia je získání obchodních kontaktů a nových příležitostí. “Součástí studia MBA by měl být nejen profesní a osobní rozvoj, ale i networking a získání nových přátel,” uzavírá Ducheček.

Tipy

Kvalitní vzdělávací instituce nabízejí svým studentům více než jen vzdělání na míru. Například Business Institut pro své studenty i absolventy organizuje zajímavé akce, na kterých se mohou setkat se zajímavými osobnostmi a navázat nové kontakty.

Varování

Dbejte na kapacitu studijních programů. Ze zkušenosti Business Institutu vyplývá, že by kapacita studijních programů měla být omezena na maximálně 15 studentů.