Jak vybrat parotěsnou fólii?

Domácí kutilové již někdy v minulosti používali parotěsnou fólii, nebo se minimálně s tímto materiálem alespoň setkali. Ve stavebnictví se bez parotěsné fólie neobejdete, protože je neodmyslitelným pomocníkem pro mnoho řemesel. V dnešním článku tedy vejdu trochu do stavebního řemesla, řeknu vám co to parotěsná fólie je, jaké má vlastnosti a na co se používá.

Podle čeho a jak si vybrat parotěsnou fólii

Parotěsná fólie je speciální fólie s ochrannou funkcí v objektech. Mnozí z vás ji určitě znají pod více hovorovým výrazem – parozábrana. Jejím úkolem je zajistit těsnost vnitřního pláště proti vodním parám. Odděluje vnitřní prostory objektu od ostatních konstrukcí. Parotěsná fólie musí být vzduchotěsná a její části musí být spojeny neprodyšně. K tomu se používají speciální pásky a lepidla.
Na co je možné parotěsnou fólii použít

Nejčastěji se parotěsná fólie používá k zabránění prostupu vlhka do opláštění či střechy domu. Umisťuje se před tepelnou izolaci a v některých případech i mezi ni. Montuje se mezi sádrokarton i palubky, ale také není žádnou novinkou, že ji lze nalézt například pod plovoucí podlahou.

Jaké má parotěsná zábrana mechanické vlastnosti

Jak bylo výše zmíněno, parotěsná fólie zabraňuje pronikání par vznikajících v interiéru do střešní konstrukce.

Její další důležitou funkcí je také ochrana tepelněizolační vrstvy před kondenzací vody. Tím je zajištěna její správná funkce. Vzduchotěsné a parotěsné vlastnosti fólie také zvyšují kumulaci tepla v interiéru.

Na co si dát pozor, když jdete vybírat parotěsnou fólii

Správný výběr parotěsné zábrany má vliv na chování zatepleného pláště budovy. Kvalita je definována několika parametry. Parotěsnou fólii vybírejte podle tloušťky, propustnosti vodních par, pevnosti v tahu, reflexivity, požární odolnosti, a dalších hodností. Nejlepší a správný typ parozábrany vám určí odborník.

Druhy parotěsných fólií

Parotěsná fólie s bublinkami – zde je izolace na bázi polyetylénové bublinkové fólie s roztavenou leštěnou hliníkovou fólii. Používá se do střešních konstrukcí, stěn dřevostaveb, pod rozvody teplovodního podlahového topení, atd. Dělí se na dva typy:

  • AB – hliníková fólie je zde natavená pouze z jedné strany,
  • ABA – hliníková fólie je natavená na bublinkovou fólii z obou stran.

Metalizovaná parotěsná fólie – je izolace vyrobena na bázi polyetylénové pěny, na níž je natavená leštěná hliníková fólie. Také se dělí se na dva typy:

  • AP3 – zde je hliníková fólie natavená z jedné strany na PE pěnu tloušťky 3 mm,
  • AP5 – provedení je shodné jako u typu A3, síla pěny je však 5 mm.

Jak správně parotěsnou fólii instalovat

Prvním bodem před instalací je správné umístění parotěsné fólie. Nevhodná parotěsná fólie způsobí celou řadu problémů a nefunkčnost zateplení domu, a tedy nesplní svou roli tak, jak by měla.
Aby správně fungovala, je třeba ji umístit co nejblíže k interiérové části obvodové stěny a nesmí dojít k jejímu porušení nebo nepřesnému spojení.

Při špatném spojení může dojít k průniku vlhkosti do tepelné izolace, a tím k jejímu znehodnocení. V případě, že si instalací parozábrany nejste jisti, najměte si na její instalaci odborníka. Pokud se přece jen rozhodnete instalovat si ji sami, nastudujte si přesný postup, který je dostupný na webu.

Srovnání s difuzní fólií

Zatímco je parozábrana vždy umístěna pod tepelnou izolací a zabraňuje proniknutí teplého vzduchu z interiéru do ochlazované části izolace, difúzní fólie umožní prostup vlhkosti z interiéru do provětrávané mezery od okapu k hřebeni a zabraňuje zatečení vody do tepelné izolace při poruše krytiny.