Jak vybrat komínovou hlavici?

Praktickou součástí komínů rodinných domů, chat, chalup i bytových domů jsou již po staletí komínové hlavice. Mít komínovou hlavici má více přínosů. Kromě toho, že komínové hlavice mají chránit komínové průduchy před klimatickými jevy, tedy zejména deštěm, sněhem a větrem, lze je doporučit i z dalších důvodů, například estetických. Pojďme se tedy podívat, jak komínovou hlavici vybrat.

Mít komínovou hlavici = mít tyto funkce

Ochrana před zatékáním

Základní funkcí, kvůli které se komínové hlavice instalovaly již v 19. století, je zmiňovaná ochrana spalinových cest před deštěm a sněhem. V momentě, kdy dům stojí v oblastech se zvýšeným výskytem srážek, může docházet k situaci, kdy dešťové kapky v přílišném množství zatékají dovnitř komína. To má za následek zhoršení jeho funkčnosti a snížení životnosti komínového průduchu.
Pokud vyberete a umístíte kvalitní komínovou hlavici, případně též komínové stříšky, tak zajistíte lepší ochranu materiálů průduchu. Zabrání se rychlému opotřebení a nutnosti rekonstrukce a častého čištění.

Regulace tahu komína

Pokud zvolíme vhodnou komínovou hlavici, přispějeme nejen k vyšší ochraně spalinových cest uvnitř komína, ale také k zefektivnění jeho tahu. Díky tomu, že se hlavice obrací působením a rychlostí větru, zlepšuje se tok spalin, které vycházejí z krbu, kotle či dalších zařízení, které jsou na komínový průduch napojeny.

Výsledkem je, že se škodlivé spaliny neudržují uvnitř objektu. Vytápění je pak díky tomuto nejen efektivnější, ale má i méně negativní důsledky na zdraví obyvatel domu.

Důležitý je ideální tah

Vždy je nutné, aby byl tah komína nastaven ideálně. Nesmí být ani příliš pomalý, ale ani příliš rychlý. Intenzitu tahu přitom ovlivňuje nejen vítr, ale i samotná teplota spalin. Pokud kouřové spaliny procházejí komínem, který má příliš velké množství záhybů a lomů, dochází k tomu, že se spaliny příliš rychle ochlazují. Komínová hlavice pak napomáhá tyto spaliny odvést do ovzduší tak, aby se nevracely zpět do topného tělesa.

Komínová hlavice však může působit i opačným efektem. V případě, že má komín příliš velký tah v důsledku například špatné regulace ohřívače, který je na něj napojen, moderní komínová hlavice zajistí potřebnou nápravu.

Další funkce

Komínovou hlavici lze do jisté míry využít i k ochraně objektu tím způsobem, že dokáže částečně působit jako lapač jisker, které někdy mohou projít přes celý komínový průduch. Zamezí pak hrozbě požáru.

V neposlední řadě můžete komínovou hlavici použít i jako estetický doplněk stavby. Zejména u rodinných domů a menších objektů typu chat a chalup se často instaluje jako zkrášlující prvek. V dnešní době se dají pořídit hlavice s různými ornamenty a tvary.

Historie a vývoj

Komínovou hlavici začali používat ve větší míře na přelomu 19. a 20. století, kdy sloužily zejména jako architektonický doplněk k významnějším a honosnějším stavbám. Objevovaly se tak například na různých měšťanských budovách.

Dále se ve stejné době začaly objevovat i na střechách venkovských sídel, kde plnily zejména svou praktickou funkci. Vzhledem k tomu, že stavby byly zděné a zdivo bylo silnější než dnes, bylo třeba zamezit příliš rychlému ochlazování spalin a zvýšenému tahu komína.

V historickém kontextu je zajímavé, že majitelé sídel upřednostňovali hlavice, jejichž tvary vycházely z barokních předloh.
Jejich záklopy tak měly například tvary pyramidy, nechyběly různé plastiky ve tvaru kříže, a pod. Známá je i varianta s figurkami, které v různých oblastech našich zemí nesly často zajímavá označení.

V současnosti jde zejména o funkčnost a životnost. Proto se využívají namísto klasických hlavic plechové kryty půlkruhových či obdélníkových tvarů.

Účel komínových stříšek

Kromě komínových hlavic jsou vhodným doplňkem objektů s komíny také komínové stříšky. Jejich účel je totožný jako v případě hlavic. V první řadě tedy slouží hlavně k ochraně komínových průduchů před deštěm a sněhem tak, aby nedocházelo ke snižování tahu komína.

Zamezují také napadání různých drobných předmětů dovnitř komína, díky čemuž nedochází k ucpání jeho spalinových cest. Komínová stříška napomáhá také jako ochrana před ptactvem, kterému zamezuje přístup dovnitř komína.

I komínové stříšky mohou být zajímavým architektonickým doplňkem stavby. Důležité je však hlavně to, aby byly vyrobeny z kvalitního nerezového materiálu a zároveň byly dostatečně kvalitně upevněny. Jedině tak mohou po dlouhá léta odolat nepříznivým klimatickým podmínkám.

Jaké jsou druhy komínových hlavic a jejich rozdíly

Rotační hlavice

Rotační komínovou hlavici můžete používat na zvýšení tahu v komíně. Mají válcovitý nebo kruhovitý tvar. Tvoří ji několik lamelových listů. Ty se při větrném počasí roztočí a způsobí tak v komíně podtlak, díky kterému se spaliny snadněji odvedou mimo prostor komínových průduch ven do ovzduší. Praktickým doplňkem je elektromotor, který zajistí potřebný odtah i v okamžiku, kdy je vítr slabý a nedokáže listy komínové hlavici roztočit.

Hlavice typu Dragon

Jedná se o typ hlavic, které se používají pro komíny s kruhovým průřezem. Jejich konstrukce je tvarovaná do čtvrt kruhu s křídlem.

To natáčí hlavici vždy čelem k větru. Zajišťuje se tak podtlak, který umožňuje dostatečný tah komína.

Meidingerova hlavice

Tento typ hlavice slouží především k ochraně komínového průduchu před deštěm a sněhem. Při špatném počasí pak nedochází ke snížení tahu komína. Samotná hlavice však tah nezvyšuje.

Komínová hlavice se základnou

Komínovou hlavici můžete koupit se základnou nebo bez ní. Varianta se základnou se hodí v okamžiku, kdy je komínová hlava plochá, bez přesahující vložky. Zajistí se tak správné uchycení hlavice do komínové desky. Základna se zpravidla montuje pomocí šroubů a hmoždinek přímo do komínové desky.