Jak uspořádat tiskovou konferenci?

Ideálním řešením, jak veřejnost upozornit na události, ke kterým došlo ve vaší společnosti, je uspořádat tiskovou konferenci pro novináře. Úspěšná tisková konference vyžaduje poměrně náročnou přípravu a dobrou organizaci. Jak uspořádat tiskovou konferenci na dosažení komunikačního cíle?

Co je na zorganizování tiskové konference třeba:

  • medialist
  • místnost na uspořádání
  • materiály pro novináře
  • technika – mikrofon
  • občerstvení

Co si na tiskovou konferenci připravit

V první řadě si musíme promyslet hlavní téma a aktuálnost sdílené zprávy. Tisková konference uspořádaná k události, která se konala už před měsícem, nemá žádný účinek.

Zejména zástupci médií se v dnešní internetové době snaží své čtenáře bezprostředně informovat, zpráva z tiskové konference bývá často k dispozici na internetu ještě před ukončením tiskové konference.

Hlavním tématem je informace, o kterou se mohou novináři opřít, která je pro čtenáře zajímavá a poutavá a čtenáři přináší nová a důležitá fakta, která veřejnost ocení.

Jak pozvat novináře

Pokud již máte téma připravené, je na řadě organizační stránka. Zajistěte místo pro novináře z různých redakcí, které bude snadno dostupné. Tisková konference na periferii Prahy nebude mít tak velký efekt (pokud jde o účast novinářů) jako tisková konference konající se v blízkosti redakce.

Vyberte si cílová média, která budou mít zájem o zveřejnění informací z vaší tiskové konference. Medialist – tedy seznam kontaktů a médií – si připravte předem. Nejlepším řešením je telefonický kontakt s redakcí, během kterého požádáte o konkrétní kontakty na novináře, kterým můžete poslat pozvánku na tiskovou konferenci.

Pozvánka by měla obsahovat základní informace o datu a čase konání akce, místa konání a tématice. Přiložte kontaktní údaje na zástupce, který bude komunikovat s novináři.

Kdo povede tiskovou konferenci

Kromě hostů, kteří odpovídají na otázky novinářů, někdo musí tuto akci moderovat. Bude zodpovědný za uvítání novinářů a vhodné usměrňování konference.

Moderátor musí být pohotový, komunikativní a mít vynikající vyjadřovací schopnosti. Moderátor vede konferenci – dává novinářům prostor na otázky a hostům prostor na odpovědi.

Co by na tiskové konferenci nemělo chybět

Zejména podklady, které si novináři mohou vzít do redakce a se kterými mohou dále pracovat. V materiálech by měli novináři najít připravenou tiskovou zprávu a další doplňující informace – například statistiky nebo grafy, z nichž mohou zástupci médií vycházet.

Při organizování je také třeba myslet na prostor pro umístění televizních kamer štábu. Na tiskovou konferenci patří i malé občerstvení pro novináře.

Nejvhodnější čas

Obvykle každý den v 9:00 mají redakce poradu. Proto uspořádejte tiskovou konferenci v 10 nebo 11 hodin. Později už ne. Připravujete se o možnost zveřejnit vaši zprávu v ranním vydání novin následujícího dne.