Jak učit předškolní dítě základům grafomotoriky?

Je zřejmé, že děti rády kreslí. Kresbou dokáží vyjádřit své pocity, nálady, myšlenky či vztah ke kamarádům a okolnímu světu. Proto je také jejich kresba předmětem k psychologickému rozboru. Dětské kreslení je nádherné, když má obsahovou hodnotu. Vhodnou motivací při kreslení s dětmi se snadno a nenucenou formou přenesete do oblasti grafomotoriky, tedy přípravy na psaní. I vy rodiče, aniž byste museli být pedagogové, můžete s dětmi procvičovat základy grafomotoriky.

Návyk držení tužky / pera

Správné držení tužky je dost podstatné. Musí to být držení, které je uvolněné, ne křečovité, prostě pohodlné, aby dítě získalo správný návyk, který zůstává už trvalý. Když se to naučí špatně, těžko se to bude odnaučovat.
Držení tužky by se dítě mělo učit pomocí napodobovacího reflexu. Jednoduše vezměte tužku nebo pastelku do ruky a dejte si záležet, abyste ji opravdu správně uchopili: “Podívej se, jak držím tužku já (jak ji drží sestřička, bratr a podobně).” Důležitý je také sklon tužky. Za předpokladu, že dítě sedí správně, tak tužka by měla směřovat někam za rameno.

Tlak na tužku by měl být přiměřený, dítě by nemělo křečovitě na tužku tlačit a “rýt do papíru”. Můžete to vyzkoušet tak, že při psaní chcete dítěti z ruky tužku nebo pastelku vytáhnout. Pokud to nejde, tak na tužku příliš tlačí.

Jaké jsou vhodné psací potřeby pro dítě

Když dítě nedokáže tužku udržet v prstech a stále mu vyhovuje dlaňový úchop, nabídneme mu pastelky, fixy nebo štětec, které může držet v dlani. Ty mohou být vhodnou přípravou pro grafický projev do dalšího období.

Po čtvrtém roce života by mělo dítě spontánně uchopovat psací nebo kreslicí potřeby do prstů. V této fázi vývojové úrovně nabídněte dítěti trojhranné pastelky nejlépe s měkkou tuhou nebo trojhranné fixy či štětce.

Vyhrazená dominance ruky

Může se stát, že vaše dítě střídá pravou a levou ruku při kreslení. Zatím mu je to jedno, kterou ruku používá.

Pokud se jedná o předškoláka, bude nanejvýš nutné, aby před nástupem do školy bylo dítě již rozhodnuto, kterou rukou bude psát.

A to z toho důvodu, že ruka by měla být dostatečně připravena a procvičena.

Uvolnění zápěstí

V záležitosti přípravy na psaní procvičujeme s dětmi kruh – viňte klubko nebo kreslete šneka. Zde jde zejména o uvolnění zápěstí, zkoušejte na obě strany, zleva doprava a opačně.
Zpočátku dítěti ruku veďte, pak to musí zkoušet samo. Malou obdobou je ovál – švestka – zde sledujeme nácvik písmen a, o. Procvičujte s dětmi obloučky, osmičky, čáry, rovné čáry, vlnky, smyčky, vlny ve vodě, kopečky, kliky, a podobně.

Příručky na rozvoj grafomotoriky

Pracovní listy nebo různé hry v časopisech, obtahování, dokreslování nebo přímo příručky na rozvoj grafomotoriky dobře poslouží k tomu, abyste s dětmi mohli sami procvičovat základy grafomotoriky.

Dítě by mělo mít postupně dobře rozvinutou motoriku paže, aby bylo připraveno na psaní ve škole. Přispěje k tomu i volné kreslení dětí a je třeba, aby rodiče dbali na správné držení psacích nebo kreslicích potřeb dítěte.

Co by mělo předškolní dítě umět nakreslit

Postava člověka by měla mít správné proporce, po hlavě by měl následovat trup, měla by mít horní a dolní končetiny a měla by obsahovat bohatost detailů (prsty končetin, obličej, detaily oblečení, obuv, a podobně).

Postava by také měla mít správné rozměry. Dítě by mělo umět nakreslit jedno-tahový tvar, například čtverec, kosočtverec. Děti kreslí rády domek, tam by se měl objevit komín a kouř, to je tvar smyček, které jsou těžké na prostorovou orientaci.