Jak si stěžovat na lékaře?

Máte pocit, že ošetřující lékař zanedbal vaši léčbu? Nebo máte podezření, že porušil lékařské tajemství? Nebo vám lékař odmítl poskytnout lékařskou pomoc? Pak máte možnost podat na něj stížnost. Jak si stěžovat na lékaře, čtěte dále.

Návod, jak si stěžovat na lékaře

Jako první je třeba si stěžovat přímo u lékaře, který podle vás pochybil, přičemž je třeba, aby byla tato vaše stížnost písemná. K vaší stížnosti se lékař musí vyjádřit do 30 dnů od doručení žádosti.
V případě neúspěchu si stěžujte jeho nadřízenému

Pokud se tento lékař vyjádří v tom smyslu, že je vaše stížnost neoprávněná, můžete si samozřejmě stěžovat dál, a to v případě lékaře v nemocnici jeho nadřízenému ( primáři oddělení či přímo řediteli nemocnice ), v případě lékaře poskytujícího péči mimo nemocnici, musíte vaši stížnost podat k úřadu, který mu vydal oprávnění k provádění lékařské péče – většinou se jedná o místní příslušný krajský úřad.

Podání stížnosti k organizací a zdravotní pojišťovně

Do roku od doby, kdy došlo k neodbornému nebo k nevhodnému a neetickému chování lékaře, na něj můžete podat stížnost a lékaře také k organizaci sdružující lékařů, tedy k České lékařské komoře nebo k České komoře zubních lékařů (v případě zubaře).

Stěžovat si na lékaře můžete také u zdravotní pojišťovny, která má s lékařem uzavřenou smlouvu. Revizní lékař této zdravotní pojišťovny může zkontrolovat nejen průběh léčby, ale i její vyúčtování zdravotní pojišťovně.

V případě trvalých následků žádejte odškodné

V případě hrubého pochybení lékaře, které skončilo trvalými následky nebo dokonce smrtí pacienta, může pacient nebo jeho příbuzný požadovat odškodné.

Nejprve je vhodné kontaktovat lékaře nebo nemocnici a navrhnout mimosoudní vyrovnání.
V případě neakceptování se obraťte na příslušný soud

V případě, že tento váš požadavek nebude akceptován, máte ještě možnost obrátit se na místní příslušný soud a zde podat na chybujícího lékaře občansko-právní žalobu o náhradu škody.

V tomto případě je však vhodná spolupráce s právníkem, který má dostatečné zkušenosti se zdravotnickým právem.

Následky stížnosti

A jaké může mít vaše stížnost následky pro chybujícího lékaře? Podle závažnosti může jít o dohodu, pokárání, v horším případě o odebrání osobního ohodnocení, pokutu, či dokonce povinnost zaplatit odškodné až po vyloučení z lékařské komory a zákaz činnosti.