Jak si dobře vybrat školu pro předškoláky?

Pokud si nevíte rady, je opravdu dobré si vše pečlivě naplánovat a promyslet. Určitě nedoporučujeme vybrat školu pro předškoláky, aniž byste si nezjistili základní informace o dané škole. Jaké informace si zjistit a na co si dát pozor, to vám poradí následující řádky. Jak správně vybrat školu pro předškoláky?

Reference na školu pro předškoláky

Měli bychom si v okolí zajistit dostatek referencí a přihlédnout i k tomu, odkud jsou. Dobrou referencí je i to, že školu navštěvuje velké množství dětí známých. O škole se pozitivně hovoří v médiích a v obci, škola se nebojí prezentovat se na veřejnosti.

Vzdělávací program

Hlavně formy a způsoby jeho naplňování. Měli bychom sledovat dění školy delší dobu ještě před zápisem. Jaké akce škola organizuje a kdo se jich účastní? Prezentuje škola výsledky žákovských prací? Kolik žáků bylo přijato na víceletá gymnázia – je přijetí na gymnázium vůbec jedním z cílů školy?

Prostředí

Hygienické podmínky, vybavení učeben, tělocvična, hřiště a další prostory k výuce i k využití volného času a přestávek.
Jak vypadá jídelna, kde se děti stravují, jaká je její nabídka a systém objednávání obědů? Důležité je také zázemí školy – její atmosféra, vztahy mezi učiteli, kolektiv, vztahy dětí a učitelů.

Školní družina

Zda je smíšená či oddělená? Má svůj vlastní program, nebo tu děti pobíhají většinu času jako smyslů zbavené? Kdo se o ně stará a do kolika hodin je dětem přístupná?

Cizí jazyky

Kdo jazyky vyučuje? Můžete se ptát rodičů, kteří měli v této třídě děti. Jaké metody výuky se používají, případně jaké kurzy v rámci svého sebevzdělávání absolvovali, jakým způsobem škola (učitel) žáky hodnotí.