Jak se zákonně připravit na svatbu?

Víte, jaké doklady je třeba vzít si s sebou na matriku? Co všechno je třeba rozhodnout a podepsat? Kdy všechny doklady doložit? Jak se zákonně připravit na svatbu, to vám poradíme v našem návodu pro snoubence  (a budoucí manžele) krok za krokem. Věříme, že tento článek pomůže.

Postup, jak se zákonně připravit na svatbu

Nejdříve se musíte zastavit na matrice

Na matrice si musíte vyzvednou dotazník k uzavření manželství. Součástí dotazníku je i seznam hudebního doprovodu na sňatek, kde si vyberete, jakou píseň vám zahrají při vstupu do obřadní místnosti, při gratulacích a při odchodu.
V něm budete vypisovat své nacionále a musíte se rozhodnout, kdo bude mít tu čest a vaše ano potvrdí svým podpisem jako svědek.

Náležitosti dotazníku

Po vyplnění dotazníku pro uzavření manželství je třeba předložit doklady – pokud jde o sňatek s českým státním občanem, jsou to tyto jednotlivé body:

  1. občanské průkazy snoubenců
  2. rodné listy
  3. doklad o státním občanství (nahrazuje OP)
  4. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (nahrazuje OP)
  5. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec rozvedený)
  6. úmrtní list manžela (pokud je snoubenec ovdovělý)
  7. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství (pokud jde o snoubence, který už v partnerství žil)
  8. rodné listy společných dětí (pokud mají snoubenci takové)
  9. rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám)