Jak se připravit na svatební zvyky a tradice I?

Tradic a pověr se ke svatbě váže nespočet. Zkusme si je nyní blíže představit, i když všechny nezvládneme obsáhnout, protože každý kraj a každá rodina mají svá specifika. Jak se připravit na svatební zvyky a tradice?
Svatební zvyky a tradice velí, aby nevěsta měla ve svůj svatební den něco

1. nového – symbol nového začátku
2. zapůjčeného – od šťastného a veselého člověka
3. starého – symbol zachování rodinné tradice
4. modrého – křesťanské kořeny, barva panny Marie

Svatební zvyky kolem nevěsty a ženicha

  • Svatební závoj – symbol nevinnosti – stejně jako bílá barva šatů.
  • Ženich by rozhodně neměl vidět nevěstu v šatech dříve, než ve svatební den.
  • Nevěsta by v žádném případě neměla sama péct dort, cukroví ani koláčky – přináší to nouzi a uplakané děti.
  • V některých rodinách se dodržuje tradice děkování za výchovu rodičů. Při této příležitosti si rodiny předávají navzájem dort. To se odehrává zpravidla ráno u nevěsty.
  • Při odchodu z obřadní síně se novomanželé zasypávají rýží a květinami. Tím se na pár přivolává bohyně plodnosti.
  • Tradice, kdy se ženichovi před úřadem nasadí železná koule na nohu, je více méně recesí a měli by si ji vzít na starost známí snoubenců. Ženich se musí vykoupit financemi – obrazně se tak vykupuje z hříchů z mládí. Můžeme ještě nevěstě nabídnout pilku, aby si – už svého – muže vysvobodila.
  • Dalším ze zvyků je pojídání polévky z jednoho talíře. Význam tohoto zvyku je tím, co budou muset novomanželé pilovat po celou dobu jejich společného soužití. Symbolizuje to spolupráci.

Svatební zvyky kolem příprav a samotné svatby

V žádném případě by si neměla nevěsta šít šaty sama – přineslo by to krátké manželství. Také modrá nebo fialová barva šatů není šťastná volba, značí údajně modřiny v manželství. A pravé perly přitahují slzy.

Pokud si dáte do střevíčku minci, zaručujete tím bohatství.
Šaty se zdobí peříčky nebo jinými ozdobami. Připevňují se všem svatebčanům na oblečení, svědci mají větší. Rodiče mohou mít také výraznější. Ženich má tzv. korzáž. Ta je tvořena z jednoho květu z nevěstiny kytice.

Zdobí se také kolona vozů svatebčanů. Auto nevěsty je již tradičně nejkrásnější nazdobené.

Co se týče květů, nevěsta by měla svou svatební kytici vidět až v den svatby ráno. Samozřejmě ji dostává z rukou ženicha. Maminky ženicha a nevěsty mohou dostat například jeden nebo tři květy se stejným motivem, jako má hlavní kytice.

Při příjezdu na místo svatebního veselí, většinou restaurace, chopí se personál další velmi oblíbené tradice. Je to rozbití talíře.

Střepy přinášejí štěstí a při zametání ukazuje pár společnou spolupráci. Tím, že se úlohy zhostí oba se stejnou vervou, prokazují vůli k tomu, aby manželství bylo harmonické a bezkonfliktní.

Na závěr únos nevěsty

V závěru oslavy se dnes často koná únos nevěsty. Přátelé novomanželů nevěstu odvedou do jedné z místních hospůdek, kde pijí na účet ženicha tak dlouho, dokud je on nenajde a nevěstu nevyplatí.