Jak se léčí a jak vzniká astigmatismus?

Velká část pacientů, která trpí na krátkozrakost nebo dalekozrakost, má tuto zrakovou vadu kombinovanou s astigmatismem. Ten způsobuje, že člověk nevidí jasně kontrasty a rysy mezi horizontálními, vertikálními nebo šikmými liniemi, čímž se mu v různé míře zkresluje obraz a jeho vidění je neostré. Čím se astigmatismus vyznačuje dál?

Pod pojmem astigmatismus rozumíme poruchu vidění, která je způsobena nepravidelným zakřivením oční rohovky. Jinými slovy, astigmatické oko je deformované, tedy nemá pravidelný polokulovitý tvar. Tvar oka by bylo možné přirovnat k vajíčku, ragbyovému míči nebo ke koblize. Tento nepravidelný tvar způsobuje, že světelné paprsky se při přechodu okem nespojí do jednoho ohniska, ale rozptýlí se na místě nejostřejšího vidění, kterým je sítnice. Zakřivená plocha láme světlo více než méně zakřivená a nezobrazuje bod do bodu, ale do dvou od sebe vzdálených kolmých čar. Pojem “astigma” v podstatě znamená – bez bodu. Výsledný obraz a vidění člověka tak není jasné. V určité rovině může být obraz rozmazaný, deformovaný, zatímco v jiné zůstává ostrý.

Jak vidí astigmatik?

Astigmatici neumějí dobře zaostřit na blízko i do dálky a neostré mají i periferní vidění. Mohou mít také problém s prostorovou orientací, přivírat oči při pohledu na vzdálené předměty, nebo naklánět hlavu na jednu stranu, aby si pomohli k lepšímu vidění. Tato zraková chyba se obvykle vyskytuje spolu s dalekozrakostí a krátkozrakostí a často je již vrozená. Problém může začít způsobovat u dětí školního věku, které si často zaměňují čísla a písmena.

Stupně astigmatismu

Nízký stupeň astigmatismu má většina lidí, protože rohovka nikdy není zcela pravidelná, ale mírně zakřivená. Vidění však zůstává bez problémů a není nutné ho korigovat. Korekce je nezbytná v případě větší chyby.

Velikost vady zjišťuje oční lékař a udává se v tzv. cylindrických dioptriích, které jsou definovány velikostí astigmatismu a osou korekčního skla umístěném v brýlích. Jde o tzv. torickou brýlovou čočku, která je konstruována tak, aby upravila osu astigmatismu a kompenzovala tím vadu rohovky. Proto mluvíme i o cylindrické oční vadě. Astigmatismus samotný nenarušuje zrakovou ostrost v takové míře jako vlastní krátkozrakost nebo dalekozrakost, ale podílí se na rozmazaném vidění zhruba z poloviny. Astigmatismus může způsobovat únavu a pálení očí, být příčinou bolesti hlavy a v pozdějším věku také příčinou slabozrakosti.

Druhy astigmatismu

Astigmatismus se vyskytuje ve dvou podobách. První je pravidelný astigmatismus, který bývá nejčastější a až do jistého stupně se pokládá za přirozený, protože nevede k omezení vidění. Jde nejčastěji o vrozenou formu, která bývá i dědičná a během života se téměř vůbec nemění.

Druhou příčinou je nepravidelný astigmatismus, při kterém je zakřivení rohovky nepravidelné důsledkem úrazů, operací oka, jizev na rohovce, nebo tzv. vrozeného keratokonu, při kterém je rohovka kuželovitě vyklenutá ve svém středu.

Možnosti řešení astigmatismu

Astigmatismus patří k očním vadám, které dnes lze úspěšně korigovat dioptriemi, nebo řešit pomocí laserových nebo nitroočních operací.

Nejjednodušší řešení představuje korekce dioptriemi s torickými brýlovými čočkami, které korigují asymetrické zakřivení rohovky. Na stejném principu fungují i kontaktní čočky, které však mnoho lidí odmítá kvůli určitému nepohodlí souvisejícímu s jejich výměnou a čištěním. Na brýle je potřeba si postupně pomalu zvyknout, a musí být na obličeji nošeny rovně, jinak se korekční schopnost cylindrického skla snižuje. Tímto způsobem se zraková vada neodstraňuje, pouze vyrovnává a zlepšuje vidění. Korektura astigmatismu by měla nastat již v raném dětství, kvůli eliminaci možných dalších problémů v budoucnosti.

Při astigmatismu je také možná léčba laserem nebo implantací nitrooční torické čočky. Laserová operace očí je efektivní a rychlá metoda řešení, operace netrvá déle než 15 minut a dokáže upravit zakřivení oční rohovky. Je vhodná pro všechny stupně astigmatismu a přesně odpovídá jedinečným potřebám oka, protože se provádí na základě digitální mapy konkrétní dioptrické chyby, která vzniká jako součást předoperačního vyšetření. Laser tak na základě 3D mapy oka dokáže vymodelovat tvar rohovky. V tomto případě jde dokonce o technologii certifikovanou kosmickou agenturou NASA, což znamená, že splňuje nejpřísnější bezpečnostní kritéria.

Pokud pacient trpí vyšší formou astigmatismu, je pro něj vhodná implantace torické nitrooční čočky. Jde o operační zákrok, během kterého se odstraní původní lidská čočka, která nesplňovala požadavky na kvalitní vidění a nahradí se umělou nitrooční čočkou – implantátem.

Tento zákrok je vhodný také pro lidi, kteří již dosáhli věku 40 let a případně mají navíc astigmatismus kombinovaný s jinou vyšší dioptrickou chybou, případně pro pacienty, jejichž rohovka není vhodná na laserovou operaci. Řešení astigmatismu torickou čočkou je dlouhodobé.

Astigmatismus je častá dioptrická chyba, ale dá se úspěšně korigovat metodami moderní refrakční chirurgie.