Jak se dostat na psychologii?

Pokud uvažujete o studiu psychologie na vysoké škole, pak vám držím palce. Na psychologii je obrovský nával, zájem uchazečů o psychologii je tak vysoký, že zhruba jen kolem osmi procent uchazečů skutečně uspěje u přijímacích testů. Dostat se na psychologii není hračka, proto si řekneme, jak ve své přípravě postupovat a zvýšit si o pár bodů své šance na přijetí.
Kde psychologii studovat?

V Praze, Brně nebo v Košicích? Stačí si vybrat, vždyť nic nedáte za to, když se přihlásíte na tři školy najednou. Jen navíc zaplatíte administrativní poplatek a zvýšíte si šance obor skutečně studovat.

Jak se připravit?

Kdo se o psychologii nezajímá nad rámec středoškolského učiva, výrazně si snižuje šance na přijetí na studium. Přijímací testy totiž mohou sestávat z biologie, základů společenských věd a z části, kdy budete muset napsat práci na téma z oblasti psychologie.

Test studijních předpokladů je samozřejmostí a jistě vás nemine. Rozhodně si vyzkoušejte testy z minulých let, přípravu si rozvrhněte až do samotných přijímaček. Na trhu je řada agentur nabízejících specializované kurzy psychologie – například Tutor nebo Sokrates. Určitě investujte do literatury s cvičnými testy, studium v knihovně je samozřejmostí.

Přihláška ke studiu

Uzávěrka pro zaslání přihlášky na studium psychologie je stanovena na konec února. Pokud posíláte přihlášku poštou, pak rozhoduje razítko pošty s datem. Neváhejte k přihlášce (stejně jako u jiných oborů) připojit materiály týkající se vašich úspěchů – účast a vítězství v různých soutěžích, praxe v různých střediscích, kde pracujete s určitou sociální skupinou apod. Tyto materiály by měly reflektovat váš zájem o psychologii a studium na vysoké škole. Rozhodně vám neuškodí, právě naopak, mohou vám pomoci.

Důkladně se informujte o studiu psychologie na samotných školách. Semináře psychologie totiž můžete navštěvovat i v rámci studia jiného oboru, o který není tak vysoký zájem. Na psychologii narazíte při studována žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci i při studiu marketingu a managementu na jihlavské Polytechnické vysoké škole.
Co dál?

Školy jste si již prohlédli na Dnech otevřených dveří, poslali jste přihlášky a nyní se chystáte na maturitní zkoušku? Připravujete se průběžně i na přijímací zkoušky? Pokud jste si všude odpověděli ano, pak jste na dobré cestě.

Doporučuji se však informovat u svých starších kolegů, kteří psychologii studují, jestli by vám mohly pomoci s přípravou k přijímačkám. Zeptejte se jich, co je u přijímaček překvapilo a co ne.

Nedostal / a jsem se na psychologii, co teď?

Připravte si odvolání kvůli nepřijetí ke studiu. Zkontrolujte, zda máte správně opravený test a zda se někde neobjevily chyby, popřípadě dvojsmyslné či nejasné otázky.

Odvolání samozřejmě musí být opodstatněné – nestačí napsat, že se odvoláváte, protože prostě psychologii chcete studovat. Připojte motivační dopis a opět všechny materiály, které jste již jednou zaslali v přihlášce ke studiu. Odvolání posíláte k rukám děkana či děkanky fakulty.

Další možností je studium v nultém ročníku, pokud tuto variantu škola nabízí. Nepřijatí uchazeči si první ročník zaplatí, pokud zdárně zvládnou zkoušky, pak studují dále již v neplacené formě. Další možností jsou soukromé školy a pomaturitní studium přes jednu z agentur, které takové studium umožňují.