Jak se dostat na medicínu?

Nejeden z nás si jistě vzpomene na filmovou sérii “Básníků”. Medicína – to je ušlechtilá práce, mezi lidmi už od pravěku velmi vážená. Studium medicíny ale prváky mnohdy překvapí. Obvykle nečekají tolik teorie. Úspěšnost uchazečů u přijímaček je zhruba od 18 do 26 procent. Šance tedy pro vás poměrně vysoká, tak tedy krok za krokem k přijetí ke studiu na medicínu …
Příprava na přijímací zkoušky – Všeobecné lékařství

Studium medicíny i samotná praxe jsou pro člověka velmi náročné záležitostí. Nejinak tomu je již při samotné přípravě k přijímačkám na vysokou školu. Nároky jsou vysoké a uspět mohou pouze ti, kteří projeví skutečný zájem o studium a budou se řádně připravovat.

U přijímacích zkoušek vás neminou otázky z nejméně populárních předmětů na střední škole – fyziky a chemie. Záchranou a příjemným odlehčením se pro uchazeče o studium všeobecného lékařství jistě stane biologie, která k medicíně neodmyslitelně patří.

Výcvikové otázky

Kromě intenzivního studia už na střední škole se doporučuje pořídit si jednu z publikací s otázkami, které se v přijímacích testech na medicínu objevují. Tyto publikace obsahují testové otázky z chemie, fyziky a biologie, které jsou součástí přijímacích testů na lékařských, farmaceutických, přírodovědných a veterinárních fakultách.

Testy mají především formu procvičovacích otázek z úvodu do oboru pro studenty, kteří si chtějí procvičit už získané vědomosti, nebo získat přehled o možnostech zlepšení.

Během své přípravy na medicínu se rozhodně obraťte na své kantory na střední škole, kteří vám pomohou s přípravou a připraví vás na přijímací zkoušky.

Výběr vysoké školy

Kde studovat medicínu a podobné obory? Nejprestižnější vysoká škola – Karlova univerzita – má 1. lékařskou, 2. lékařskou a 3. lékařskou fakultu – studovat můžete na jedné z nich. Tím ale nabídka pro uchazeče o vysokoškolské studium rozhodně nekončí.

Studovat můžete například i na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci nebo na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.
Vysoká úroveň

Na školách přednášejí přední čeští odborníci a všichni mají poměrně vysokou úroveň a uznání i v zahraničí. Častokrát můžeme během roku v televizních novinách vidět reportáže z významných lékařských objevů právě na těchto školách. Podle čeho se tedy při výběru vysoké školy řídit?

DOD na školách

Rozhodně se doporučuje navštívit Dny otevřených dveří a školu i její kantory blíže poznat. Budete tak mít jedinečnou příležitost sami porovnávat.

Nehleďte na náročnost studia a nehledejte školu, kde budete mít méně učení. Medicína je o intenzivním studiu a hodinách prosezených v knihovnách, samostudium se od studenta – později lékaře – navíc očekává celoživotně. Neváhejte se zeptat na praktické studium.

Velkým úskalím českých univerzit je nedostatečná praxe, na což si studenti již dlouhodobě stěžují.

Dny otevřených dveří probíhají v prosinci a lednu. Při výběru vysoké školy se vyplatí zeptat se starších kolegů – kamarádů ze střední školy či známých, kteří už všeobecné lékařství studují. Ptejte se na jejich spokojenost, přednosti a negativa jejich studia. Pokud takové známé nemáte, pak využijte internet a diskusní fóra studentů.

Přihláška na medicínu

Už máte školu vybranou? Nechte si zadní vrátka a podejte více přihlášek ke studiu. Sice vás každá přihláška vyjde zhruba na 500 korun, zato si zvýšíte šance se na vysokou školu dostat.

Přijímací zkoušky. Kdy a jak?

Přijímací zkoušky obvykle probíhají v červnu, není to však pravidlo. Přijímačky obvykle probíhají z fyziky, chemie a biologie. K tomu budete muset někde absolvovat i písemný test všeobecných předpokladů pro studium medicíny.

Bez přijímaček se máte šanci na vysokou školu také dostat, proto si pečlivě přečtěte podmínky přijetí na webových stránkách škol. Obvykle potřebujete mít průměr do 1,2 na střední škole, k tomu z fyziky, biologie a chemie v průběhu studia nemít horší známku než 2. Přijímací zkoušky obvykle probíhají o sobotách, dobře se na to připravte.

Nedostal / a jsem se na medicínu, co teď?

Stejně jako uchazeči na medicínu, tak i uchazeči o jiné studium, i zde máte příležitost podat odvolání kvůli nepřijetí ke studiu. Odvolání musí být opodstatněné – tzn. že jste objevili nějaké chyby v testech nebo při sčítání bodů. Připojte svůj motivační dopis, kde objasníte, proč chcete studovat medicínu, poukažte na svou případnou publikační činnost a úspěchy v soutěžích.

List zašlete doporučeně děkanovi. Další možností je nultý ročník, pokud takovou variantu škola nabízí. Vy si za první rok studia zaplatíte, ale budete studovat spolu s ostatními studenty, kteří byli na rozdíl od vás u přijímaček úspěšní. Poslední šancí je pomaturitní studium u nějaké agentury.