Jak se bránit proti zveřejnění svých fotografií na internetu?

Dnešní doba je rychlá. Snad každý mobil má v sobě zabudovaný fotoaparát a dají se na něj ukládat videa. A kolik “parády” teprve udělá digitální fotoaparát. Ve spojení s internetem tak mohou vaše fotky obletět během pár minut polovinu republiky. Ale co když jste k tomu nedali souhlas? Jak se bránit zveřejnění fotografií?

Autorská a osobnostní práva při fotografování a zveřejňování na internetu

Na začátek se nevyhneme teorií. Musíte si totiž uvědomit, jaká práva někdo poruší tím, že zveřejní vaši fotografii (video) na internetu. Pomoci by měly tři jednoduché příklady:

  • a) Kamarád vás vyfotí.
  • b) Vy vyfotíte kamaráda.
  • c) Vyfotíte sami sebe (např. pomocí samospouště).
K bodu a)

Fotografie od kamaráda byla pořízena. To se stává každý den, ani o tom nemusíte vědět. Protože jste to vy, kdo je zachycen na fotografii, zákon chrání vaše autorská práva. Každá fyzická osoba má totiž právo na ochranu své osobnosti (tj. na ochranu života, zdraví, cti, důstojnosti, soukromí, jména …), přičemž fotografie smí být zhotovena a dále použita jen s vaším souhlasem.

K bodu b)

Vyfotíte kamaráda. Třeba v restauraci, ve škole nebo na dovolené. Pokud dáte fotku na internet, vy na ní figurovat nebudete. Ale můžete poškodit kamaráda. Proto musíte dbát především na ochranu jeho osobnostních práv. Co kdyby ale někdo fotku nahrál na internet bez vašeho svolení? Pak by porušil vaše autorská práva. Vy jste totiž autorem a jen vy máte právo rozhodovat o tom, co bude s fotkou dál. Samozřejmě musíte respektovat práva jiných (např. osobnostní práva kamaráda).

K bodu c)

Jedna z typických ukázek toho, že se na jednu fotografií nemusí vázat jen jedno právo. Vyfotíte se v nějaké nelichotivé póze (např. bez oblečení), půjčíte fotoaparát kamarádovi a on jednoduše umístí vaši fotku na svou stránku, aniž by vás požádal o dovolení. Zde naráží nejen na vaše autorská práva, ale očividně také na osobní práva.

Kdo vás může vyfotit i bez vašeho souhlasu

Je jen málo neomezitelných práv. A osobnostní práva mezi ně nepatří. Jednoduše řečeno, ze zákona existují čtyři skupiny případů, kdy váš souhlas není třeba:

  • a) úřední účely
  • b) vědecké účely
  • c) umělecké účely
  • d) zpravodajství

Body b) – d)

Pro body b) – d) platí, že fotografie s vámi může být zhotovena a dále použita jen tehdy, když takové použití není v rozporu s vašimi oprávněnými zájmy. Takže když vás zadrží policie, může vás vyfotit bez ohledu na to, zda s tím souhlasíte, a bez ohledu na to, zda tím poruší vaše oprávněné zájmy (tzv. oficiální účely).
Pokud vy vyfotíte kamaráda, můžete umístit jeho podobiznu na internet sice bez jeho souhlasu, avšak nikoli v rozporu s jeho oprávněnými zájmy (tzv. umělecké účely). Čili kamarád jedoucí na kole je v pořádku, kamarád nahý ve sprše už v pořádku tak úplně není. Zveřejněním druhé fotky byste pravděpodobně porušili jeho osobnostní práva.

Jak a na koho se obrátit při zveřejnění fotografií

Pokud se dostanete ke své fotografií (videu) na internetu, nejprve zvažte, zda byla porušena vaše autorská nebo osobnostní práva. Pak se obraťte na vlastníka a provozovatele internetových stránek s žádostí, aby fotku (video) odstranil, protože porušuje vaše autorská / osobnostní práva. V těch nejzávažnějších případech se nebojte obrátit i na policii.

Většinou se stačí na provozovatele obrátit e-mailem, bývá to nejlevnější a nejrychlejší způsob. Mnohé servery přímo poskytují informace o tom, co v takových případech dělat.

Tipy 

Chraňte si své soukromí, tedy i soukromí fotografií. Jednou zveřejněná (i když později odstraněná) fotografie může kolovat mezi lidmi i po celý váš život, protože si ji uživatelé již předtím uložili na svůj počítač.

Varování

Článek má pouze informativní charakter.