Jak používat pracovní listy pro rozvinutí předškolní zralosti dítěte?

Přečtěte si článek, jak používat pracovní listy pro rozvinutí předškolní zralosti dítěte. Grafomotorika, příprava na psaní, jak se zjednodušeně definuje, je ve skutečnosti mnohem složitější proces souboru psychomotorických činností, zejména zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientace, koncentrace pozornosti a řeči.

Koncipované cvičení přispívají k rozvoji jemné motoriky a psychických funkcí pro přípravu psaní. Pomocí pracovních listů si mohou děti za dohledu rodičů i doma osvojovat základy pro psaní a kreslení. Důležité je správné držení tužky, které by mělo být uvolněné, pohodlné, ne křečovité. Tento návyk už zůstává trvalý.

Proč používat pracovní listy

Pracovní listy s grafomotorickým cvičením jsou koncipovány na uvolnění zápěstí, správné držení tužky a k získávání pozitivních návyků při psaní.
Držení tužky by se dítě mělo učit napodobovací technikou: “Podívej se, jak se drží tužka, jak ji držím já, jak drží tužku tvá starší sestra nebo bratr, když píší úkoly”. Upozorníme dítě k držení tužky mezi dvěma prsty, třetí prst je prodloužený, s uvolněným zápěstím. Důležitý je také sklon tužky.

Za předpokladu, že dítě sedí správně (s nohama u sebe, s rovným hřbetem), měla by tužka směřovat někam za rameno.

Předškolák by neměl na tužku tlačit a “rýt do papíru”. Tlak na tužku by měl být přiměřený. Můžeme si to u dítěte ověřit tak, že při psaní mu chceme tužku nebo pastelku z ruky vytáhnout. Pokud to nejde, dítě na tužku příliš tlačí. Předvedeme mu, jak píšeme my, uvolněně a snadno. Můžeme si vyměnit úlohy a dítě zkusí nám tužku vytáhnout z ruky. Měla by jít úplně snadno.

Výběr tužky ovlivní rozvoj zralosti dítěte

Pro přípravu na psaní je nejvhodnější tužka s trojúhelníkovým průřezem. Dobře padne do ruky, snadněji se uchopí mezi palec a ukazováček, spodní hrana podpírá prostředník.

Uvolňování ruky procvičujeme pomocí pracovního listu. Dítě vede tužku krouživými pohyby zápěstí podle předkreslené stopy.

Opět dbáme na uvolněnou, “lehkou” ruku, netlačit na tužku. K rozvoji zralosti dítěte procvičujeme také obloučky, smyčky, vlnky ve vodě, kopečky, kliky a podobně.

Rozvíjejte grafomotorické schopnosti a motoriku

Dítě předškolního věku by mělo mít grafomotorické schopnosti rozvinuté, mělo by mít zdokonalenou motoriku paže, pokud se k těmto schopnostem systematicky dopracovalo.

Při hodnocení školní zralosti dítěte se často posuzuje kresba domu s komínem na střeše, který by neměl být nakloněný a s kouřem ve tvaru smyček. Je to také postava člověka, kterou by dítě v tomto věku mělo zvládnout nakreslit.
Tělo by mělo být napojeno na hlavu, postava by měla mít horní a dolní končetiny, správné proporce a neměly by chybět detaily – obličej, oblečení, co nejvíce doplňujících detailů.

varování

Mnohdy dítě nedosáhne na nároky učitelů, dospělých a není schopno splnit jejich požadavky v oblasti grafomotoriky, což může vést ke stresu.

Grafomotorická neobratnost vyvolává v dítěti pocit selhání a prohlubující se nejistotu. Zde je potřeba trpělivost a citlivý přístup.