Jak postupovat při neoprávněné exekuci?

Pokud někomu dlužíte peníze a svůj dluh nesplácíte tak, jak máte, vystavujete se nebezpečí návštěvy exekutora. On provede nucený výkon rozhodnutí, čili zkráceně exekuci. Cílem exekuce je zajistit veškerý majetek dlužníka tak, aby se z něj mohla uhradit dlužná částka a náklady exekuce. Exekutor může k tomuto účelu využít několik způsobů. Exekuci na plat (případně důchod či dokonce rodičovský příspěvek) nebo na peníze na bankovním účtu dlužníka, na jeho nemovitosti a v poslední řadě exekuce na jeho movitý majetek, který je zabavován od nejcennějších kousků (např. automobil) až po ty méně cenné (např. nábytek). Ale jak bránit proti neoprávněné exekucí? Dočtete se níže.

Dávejte si pozor!

Nechtěným účastníkem exekučního řízení se bohužel můžete stát i přesto, že nikomu nic nedlužíte. K neoprávněné exekuci stačí poměrně málo, například to, že u vás má dlužník trvalé bydliště, nebo se u vás jen dlouhodobě zdržuje. Exekutor přijde k vám domů a jednoduše předpokládá, že všechny movité věci ve vašem bytě jsou právě dlužníkovy, a tyto věci automaticky zabaví.
Pokud exekutor zabaví váš majetek neoprávněně, např. proto, že jste poskytli azyl svému zadluženému kamarádovi, musíte začít ihned jednat.

Při neoprávněné exekuci jednejte rychle

Co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy jste se dozvěděli o neoprávněném zabavení vašeho majetku, podejte k exekutorovi návrh na vyškrtnutí vašich věcí ze soupisu zabaveného majetku.

Přitom však musíte exekutorovi doložit fakt, že je majetek opravdu váš, k čemuž vám poslouží kupní smlouva, faktury vydané na vaše jméno či bankovní výpis, ze kterého je zřejmé zaplacení příslušného majetku z vašeho bankovního účtu. Pokud toto doložíte, musí vám exekutor majetek vrátit.

Co dělat, pokud promeškáte termín

Pokud však potřebné dokumenty nepředložíte, exekutor vám majetek nevrátí a pak máte jedinou možnost – obrátit se na právníka a s jeho pomocí podat k místnímu příslušnému soudu tzv. vylučovací žalobu, která, jak její název napovídá, slouží k vyloučení věcí z exekuce.

V rámci dalšího šetření při projednávání této žaloby u soudu pak mohou být využity i jiné důkazní prostředky, jako například svědecké výpovědi či důkazy ve formě fotografií apod.