Jak postupovat při autonehodě?

Nikdo z nás není neomylný a ne vždy jsou ostatní účastníci provozu dobrými řidiči jako vy, bohužel pokud budete v nesprávnou dobu na nesprávném místě a stanete se účastníkem dopravní nehody, tak co v takové situaci dělat? Návod jak postupovat při autonehodě, jak nejlépe řešit celou situaci, najdete v následujících řádcích.
Začátky s řízením a autonehody

Každý řidič prochází počáteční fází euforie, když získá pocit absolutní dokonalosti a bezchybnosti, co se týče řidičských dovedností. Nejen začátečníka, ale i zkušeného řidiče z tohoto omylu obvykle vyvede autonehoda.

Druh nehody

V případě nehody je vždy důležité zajistit, aby nedošlo k poranění nejen vás, ale i ostatních účastníků nehody.

V případě poranění je jisté, že musíte poskytnout první pomoc a zavolat záchrannou službu co nejdříve. Pokyny pro poskytnutí první pomoci naleznete v našich dalších článcích.

Řidič není povinen hlásit dopravní nehodu, pokud:

1) Zjevné poškození jednoho z účastnických vozidel nebo přepravovaného zboží nepřesahuje 100 000 korun. Zjevné poškození máme na mysli škody, které vidíte – takzvaný odhad laika.
2) Nebylo zjištěno žádné osobní zranění nebo smrt.
3) Žádná hmotná škoda na jiném majetku jiné osoby (např. na komunikací, na budově, na dopravní značce).

Zavolejte policii, jestliže:

1) Některé z výše uvedených podmínek nejsou splněny.
2) Nemůžete zajistit obnovení dopravního provozu.

Záznam o dopravní nehodě

V případě, že nezavoláte policii, musíte sepsat společný záznam o dopravní nehodě podle předepsaných kolonek ve formuláři a navzájem ho podepsat. V tomto případě máte právo požadovat od druhého účastníka nehody doklady totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a doklady od vozidla (osvědčení o registraci vozidla). Protokol není důležitý pro určení toho, kdo je odpovědný za nehodu.
Povinnost sepsat záznam je dána zákonem. Obraťte se na vaši pojišťovnu pro formulář záznamu o nehodě.

Co dělat dále při autonehodě

Jak to je s náhradou škody? Pokud máte jen odpovědnost, pojišťovna zaplatí škodu vlastníkovi poškozeného vozidla. Musíte zaplatit za opravu na svém vozidle. V případě, že máte pojistnou smlouvu, pojišťovna zaplatí škodu způsobenou vašemu vozidlu.

Spoluúčast – pojem, který určuje, v jaké výši se budete na náhradě škody způsobené vašemu vozidlu podílet. Můžete mít také uzavřenou smlouvu na spoluúčast, ale s výškou škody se podle procentního klíče navyšuje také částka, kterou pojišťovně uhradíte.

Důležitá čísla při autonehodě

Tísňová volání:

112 Integrovaný záchranný systém
158 Policie
150 Hasičský a záchranný sbor
155 Rychlá lékařská služba
159 Městská policie