Jak postupně omladit keř?

Omladit keř znamená, že sestříháte jeho staré větve tak, aby mohly obrazit nové výhonky. Existují v podstatě dvě možnosti, jak starý keř znovu omladit – jednorázově, hluboko nebo postupně a jemněji. Pokud si nejste jisti, zda by to váš keř snášel dobře, je lepší rozložit si omlazování do dvou až tří let. Je to metoda méně drastická s jistějším výsledkem. Jak tedy postupně omladit keř?

Návod, jak postupně omladit keř

První řez je složitější

První rok odřízněte třetinu (nebo až polovinu) hlavních větví téměř až u země, tj. asi 5 – 8 cm od země. Odstraňte hlavně starší větve a ty, které kazí tvar keři. Potom sestřihněte některé starší, odumřelé výhonky na polovinu. Nelitujte ani větve, které se křižují nebo odírají, nebo ty, které jsou příliš obrostlé dalšími výhonky.

Pohnojte

Použijte hnojivo, které se pomalu uvolňuje, např. v dávce 120 g na m2.

Mulčujte

Na plochu kolem keře je dobré rozprostřít mulč (seno, spadané listí, rostlinný odpad, kůra). Nešetřete, klidně naneste vrstvu pět až deset cm.

Zalévání

Zalít keř je důležité zejména v létě nebo sušším období.

Opětovný řez v dalších letech

Ve stejném období následujícího roku ořízněte další třetinu (nebo polovinu) zbývajících starých větví, které jste loni nechali růst. Stejně tak odřezávejte i zbývající starší výhonky, které kazí tvar keře, nebo nejsou hezké.

Tipy, jak omladit keř

Řežte ale v souladu s jejich charakteristikou. Listnaté opadavé keře se omlazují po odkvětu, u stálezelených v polovině jara.

Bonusové tipy na závěr – tvarování borovic zaštipováním

Udržet hustý kompaktní tvar borovice lze zaštipováním. Jde o jednoduchou a efektní metodu. V praxi to znamená přibližně v květnu začít prsty vyštipovat všechny výhony, které na borovici toho roku vypučely.

Pokud jde o mladou rostlinku, je to hračka, pokud však máte odrostlejší zahradu a snažíte se v určitém tvaru udržet více bohatě rozvětvených jedinců, je to už časově náročnější.

Najdou se i tací kaskadéři, kteří zaštipují odrostlé borovice celé hodiny a balancují přitom na těch nejvyšších příčkách žebříku.

Zaštipování je třeba dělat na jaře

Nové výhonky zaštipujeme dříve, než jim začnou růst jehlice. Čím více výhonek zaštipujeme, tím pomaleji bude přirůstat a bude hustší. Když už rostlina má požadovaný tvar, můžete dokonce výhonky zaštipovat celé a udržovat je tak bez přírůstků. Začít můžete u malých, ale i u odrostlých jedinců.