Jak porozumět dítěti s ADHD – poruchou pozornosti s hyperaktivitou?

Porozumět dítěti s ADHD není jednoduché. Klíčovými znaky ADHD u dětí jsou hyperaktivita, nedostatečná schopnost soustředění a impulzivnost. Vzorce chování asi u poloviny postižených dětí v dospělosti vymizí, u části dětí však tyto symptomy zůstávají, i když dítě roste a dospívá a často zůstávají nezměněny.

Návod, jak porozumět dítěti s ADHD

Někdy se vám zdají všechny děti hyperaktivní, protože úroveň jejich pohybové aktivity je výrazná. Ale to nic neznamená, jak dítě roste, jeho pohybová aktivita se snižuje.
Diagnóza dítěte s ADHD je mnohem složitější, než jmenované symptomy (hyperaktivita, nesoustředění a impulzivnost). V tomto případě jde o chování, kdy se dítě nedokáže i přes napomínání uklidnit, vyrušuje, nemá rádo udržování pořádku a určitý pořádek, nedokáže se na nic soustředit, je neklidné, nerozhodné, zapomnětlivé, ztrácí sebekontrolu. Tyto děti mají většinou nižší práh frustrace.

Ne vždy je dítě špatné, někdy potřebuje vaši pomoc

Už jste jako rodiče vyzkoušeli možné i nemožné, střídali jste odměny a tresty, ale vše se míjí účinkem a máloco zabere? Dítě slibuje, ale je stále stejně zlobivé, ve školce nebo škole neposedí v klidu, je nepořádné, nenosí úkoly nebo tvrdí, že žádné nemá, ruší, nedává při vyučování pozor.

I když vám dítě v hloubi duše touží dělat radost, nedaří se mu to. Nezapomínejte dítě pochválit, i když se mu nepodaří všechno zcela dobře, nebo když úkol dokončí. Dítě přirozeně touží po našem souhlasu a přijetí.

Neustálá kontrola je nezbytná

Děti většinou nedělají to, co byste očekávali, ale na to, co kontrolujete, si pak dají větší pozor. Děti s poruchou pozornosti skutečně musí vědět, že je stále kontrolujete a dítěti s ADHD je třeba tuto kontrolu připomínat. Jejich úkoly, i plnění povinností doma – úklid hraček, ustlání své postele, úklid osobních věcí, udržování pořádku ve skříni, a podobně.

Chce to trpělivost a klid

Snažte se dítěti s ADHD udělovat pokyny, pokud je to možné, v klidné náladě. Nenadávejte, nezlobte se, že už jste to několikrát říkali, dítě vás prostě nevnímalo. Pokyny dítěti s ADHD opakujte normálním tónem. Dítě si poradí s úkoly, když netrvají dlouho. Nevydrží se delší dobu soustředit, potřebuje pohyb. A právě pohyb napomůže mozku, aby se soustředil na další práci. Pohyb v místnosti je někdy problém, ale je možné si třeba “zaskákat panáka”, nebo zahrát “škatule, hejbejte se”.

Organizujte, motivujte, usměrňujte

Dítěti s ADHD byste měli co nejvíce organizovat činnost. Děti stejně jako my, dospělí, dělají nejraději to, co jim přináší potěšení. Když se k zadané práci pro dítě zařadí něco zábavného, bude mít motivaci k další práci nebo činnosti, kterou musí splnit.
Zábava je sice motivující k aktivitě a na splnění povinností, ale tyto děti potřebují mít stanoveny pevné hranice a během zábavy musí usměrňovat. Pevnost neznamená velkou přísnost, znamená to jen, že zábava nesmí přerůst v chaos.

Děti musí být neustále v pohybu

Děti s poruchou pozornosti nenávidí vše, co je nudné. Proto je udržujte více v pohybu. Pohyb a zpěv upevňují zadanou aktivitu a proces. Starší děti budou rády uklízet při své oblíbené muzice nebo písničce. Pomozte jim vytvořit z povinností trochu zábavy a jejich přístup k činnostem bude trochu zodpovědnější.

Každé dítě má osobnost, stejně jako vy!

Vnímání vlastní osoby má u dětí sáhodlouhé důsledky. Pokud vidí úspěšné, tak se na úspěch také naladí. Všichni jsme vlastně takoví, za jaké se považujeme.

Vaše děti potřebují vědět, že jsou individuality a že jejich nápady a zájmy jsou pro vás důležité. Je trochu chybou vás, rodičů, když se soustředíte jen na optimalizaci chování dítěte a zapomenete vidět v každém dítěti jedinečnou osobnost.

Děti s diagnózou ADHD dokáží trumfnout děti bez této diagnózy

Diagnóza ADHD nevylučuje, že se jedná o děti šikovné, manuálně zručné, tvůrčí, dosahující vynikající výsledky v určitém oboru a aktivitách.