Jak odstranit závady domácích spotřebičů?

Domácí elektrospotřebiče jsou různé, složité i jednoduché. U některých je elektrický proud veden k motoru, který pohání třeba metličku, a tou se míchá těsto. Jsou ale spotřebiče, například televizor, kde elektrický proud prochází složitou cestou převodů a změn, a na konci je stále se měnící barevný obraz na obrazovce. Na těchto příkladech vidíme, že někdy není možné do přístroje zasahovat, přesto jsme schopni si některé opravy udělat sami. Jak odstranit závady domácích spotřebičů?
Jaké kontroly domácích spotřebičů třeba udělat, pokud chcete odstranit závady

První věcí, když stroj přestane fungovat, je kontrola, zda do něj jde elektrický proud. Proto nejdříve zkontrolujme vidlici, tedy zástrčku do zásuvky. Je také dobré vyzkoušet, zda není chyba v zásuvce, například jiným spotřebičem.

Zkontrolujeme zapojení vodičů v zástrčce. Modrá by měla být na nule, hnědá na fázi a zeleno-žlutá na uzemnění.

Kabel může být přerušen i při vstupu do přístroje, mohla se uvolnit příchytka a vodiče se vytrhly z kontaktů. Pokud toto zjistíte, je nejlepší vyměnit celý přívodní kabel s vidlicí.

Zkontrolujte pojistky

Pojistky nejsou jen v rozvodné skříni, jak si někteří myslí, ale má je i většina domácích spotřebičů. Takže se může stát, že se i tato propálí, může jít o poruchu nebo také přetížení.

K pojistkám bychom se měli dostat jednoduše otevřením nějakých dvířek apod. Také bychom měli pojistky měnit za stejné a nenahrazovat je, to je přímo životu nebezpečné.

Máte starší nebo novější spotřebič?

Když není možné zjistit hodnotu pojistky, obvykle u nových spotřebičů by měly být náhradní, dá se paušalizovat, že ke spotřebičům do 1.400 W nebo pro světelné obvody do 1 kW bude hodnota pojistky 6 A.
Pro starší spotřebiče, jako jsou televizní přijímače, žehličky, konvice na vaření, ohřívače a pračky, které mají odběr do 3 kW, bude pravděpodobně správná pojistka 16 A.

Poškození kabelu

Častou závadou je také nějaké přerušení přívodního kabelu. Někdy jsou závady patrné na první pohled, například přehryzání křečkem, odření v místech dveří apod. Zejména u starších kabelů, kde uvnitř není svazek drátků, ale jeden silný měděný drát, může dojít k prolomení. Nemusíme ani připomínat naříznutí kabelu způsobené neopatrnou manipulací s nožem.

Kabel je v těchto případech nutné urychleně vyměnit, protože se tak vystavujete nebezpečí úrazu. Při koupi nového kabelu dbejte, abyste nekoupili slabou dvojlinku a nechtěli s ní pak pohánět výkonný stroj, například velkou cirkulárku.

Při koupi se raději informujte u odborníků o poháněných výkonech a nutné síle vodičů. Totéž platí i pro délku, kde musíme počítat s odporem vodičů a množstvím přenášeného proudu.

Nezapomínejte na…

Pro jakékoliv opravy domácích spotřebičů platí jedna hlavní zásada, že jakékoliv zásahy do elektrického rozvodu se mohou provádět pouze po vytažení vidlice na kabelu ze zásuvky.

Nestačí jen přístroj vypnout jeho vlastním vypínačem.

Nepřeceňujte se zbytečně

Pokud se nám nepodaří zjistit závadu na přívodu elektrického proudu, nebo nám spotřebič vyrazil znovu vyměněné pojistky, neměli bychom se pouštět do náročnějších oprav, pokud s nimi nemáme zkušenosti. U velkých spotřebičů je pak nejlépe si zavolat odborníka, u menších spotřebičů je vhodné ho odnést do opravny.

Tip

Jinak pro “kutily” máme jednu dobrou radu, že se spotřebičem je nutné zacházet podle přiloženého návodu. Jen tak máme jistotu, že bude dlouho a spolehlivě sloužit.