Jak nejlépe poznat sami sebe? Cestováním!

Proč bychom měli hodně cestovat? Jsou lidé, kteří svůj domov milují nadevše a nejsou ochotni se od něj vzdálit ani na pár kilometrů. Pak jsou zde i dobrodruzi, kteří jsou celý život na cestách a poznávají nové země, kultury a neobyčejná místa.

V první řadě poznáváme sami sebe

Důvodů, proč lidé milují cestování, je mnoho. Dnes již není nutné mít na účtu miliony, protože celý svět je dostupnější. Je třeba mít pouze odvahu, chuť a nadšení a to ostatní přijde spontánně. Bohužel mnoho lidí si plete cestování pouze s atrakcí na sociálních sítích a skutečná podstata je pohřbena.

Cestováním máme možnost poznat svět jinak, než jak jsme zvyklí ze školních učebnic. Teorie je vždy jiná, než praxe a realita. Je dobré zjistit si předem poměry v zemi, ale skutečný život začíná až příchodem na cílové místo. Tam vás už čeká množství zážitků a nečekaných dobrodružství, na které se někdy nedá ani předem připravit. Teprve tehdy zjistíte, kdo jste a kolik síly, odvahy a rozvahy v sobě ukrýváte.

Psychologové říkají, že na neznámých místech se chováme jinak než ve městě, kde bydlíme nebo v naší práci. Jsme více uvolnění a sami sebou, protože nepřemýšlíme o tom, kdo si o nás co pomyslí. Jelikož nás cizinci neznají, chováme se spontánně a upřímně. To je obrovské plus a kouzlo. Cestování nám otevírá duši, vnímání, pocit soucitu, zodpovědnosti, ale poskytuje i příležitost na zábavu od úsvitu do soumraku.

Poznejme nejprve Česko, až potom svět

Češi každoročně navštěvují různá letoviska a rádi poznávají zejména přímořské země. Je to normální, protože my nemáme moře a je nám to vzácné. Není na tom vlastně nic špatného, ​​ale kolik z nás už vidělo u nás v Česku všechno? Nachází se zde přece tolik přírodních, kulturních a historických krás, že by nám ani jeden rok nestačil na to, abychom si je všechny vychutnali. Není to “jen” příroda, která nám má co ukázat, ale i naše velká města či vesnice. Buďme hrdí na naši zemi a složme jí poklonu naší návštěvou.