Jak naučit psa základní povely?

Pes je příjemný společník a kamarád. Ještě lepší společník a kamarád je, když vás poslouchá. Základní povely můžete naučit psa sami. Nepotřebujete vedení zkušeného lektora. Následující řádky vám poradí, jak naučit psa základní povely.

Návod, jak naučit psa základní povely

Přivolání

Základním povelem, který pes musí umět zvládnout, je přivolání. Měl by k vám přiběhnout vždy, když ho zavoláte. Při tréninku přivolání, nezapomeňte měnit tón hlasu. Pokud vás pes nevnímá a raději se zajímá o dění kolem, jen ne o vás, musíte ho něčím zaujmout.
Pokud nereaguje na změnu tónu hlasu, mávejte na něj, skákejte, dělejte vše pro to, abyste zaujali jeho pozornost a on měl důvod za vámi přijít. V momentě, kdy přijde, odměňte ho výraznou slovní pochvalou. Často používáme: “Ty jsi frajer!”. Vhodnými pamlsky za odměnu jsou dětské piškoty, které psům chutnají a jsou finančně nejméně náročné.

Povel sedni

Povel sedni patří k základům poslušnosti každého psa. Naučit psa tento povel je poměrně snadné. Pejska si postavte před sebe nebo si ho postavte k noze, tlačte mu na zadní část těla a opakujte název povelu “sedni!”. Jakmile se pes usadí, pochvalte ho a odměňte ho pamlskem.

Tento postup opakujte několikrát, pak už pejska nechte povel udělat samotného. Každý výkon povelu zakončete hlasitou pochvalou a pamlskem. Psa tím motivujete k dalšímu výkonu.

Povel lehni

Povel lehni je těžší, protože tento povel dělají pejsci neradi. Výcvik samotného povelu sám o sobě složitý není. Pejska usaďte a tlačte mu do prostoru mezi lopatkami a opakujte povel: “lehni!”

Pejskovi tisknete na slabinu, která ho přinutí si lehnout. Tento postup opakujte několikrát. Nezapomeňte, vždy ležícího pejska odměnit hlasitou pochvalou a pamlskem.

Povely ke mně, k noze

Přivolání může mít dvě podoby:

Ke mně

Pokud přivoláte pejska povelem ke mně, musí pes běžet a posadit si před vás. Tento povel umíme naučit psa snadno. Psa přivoláte a ve chvíli, kdy bude před vámi, zatlačte ho rukou na zadní část těla, dokud se neposadí. Pak se narovnáte a psa sedícího před sebou hlasitě pochvalte a odměňte pamlskem.

Opakujte povel několikrát, ale pejskovi netlačte na zadní část těla, měl by sám povel chápat a sednout si před vámi. Povel opakujte několikrát, ale střídáme výcvik s hrou, aby se pes nezačal nudit a upoutával nadále svou pozornost na vás.

K noze

Povel k noze naučíte pejska obdobně jako povel ke mně, jen musíte pejska přimět, aby vás zezadu obešel a zůstal sedět při vaší levé noze. Postup je jednoduchý, pejska přivolejte a pamlskem ho nasměrujte, aby vás obešel.
V momentě, kdy bude u vaší levé nohy, ho zatlačte na zadní části těla, aby se posadil. Tento postup opakujte několikrát, později už pejska motivujte, aby vás obešel bez pamlsku, sám z vlastní iniciativy. Hlasitá odměna a pamlsek jsou samozřejmostí.

Další povely

Úspěšně jste zvládli základní povely, k dalším patří například stav odložení. Je to povel, při kterém ležícího pejska přinutíte zcela v klidu ležet a nepohnout se z místa.

Pes musí ležet v klidu, i když se od něj vzdálíte, nebo kolem něj kroužíte. Tento cvik patří k těm těžším, který nelze naučit psa bez znalostí předešlých povelů. Zpočátku psa trénujte tím, že na ležícího psa říkáte povel “zůstaň!”. Pokud se pes zvedne, nebo si sedne, v klidu ho dejte do předchozí polohy a opět opakujte povel “zůstaň!”.

Zpočátku stůjte před psem , opakujte mu povel a nechte ho v této poloze alespoň minutu, ne déle. Pak psa pochvalte a odměňte pamlskem. Při výcviku povelu pomalu prodlužujte dobu, kdy je pes v odložení a také se od psa pomalu vzdalujte nebo jej začněte obcházet. Vše cvičte pomalu a pozvolna. Neočekávejte, že hned zpočátku bude pes v klidu ležet a dívat se na vás, jak odcházíte pryč.

Závěr výcviku

Výcvik poslušnosti patří k základním dovednostem, které by měl pes zvládat. Je celá řada cviků, metod a činností, kterým se můžete se svým psem věnovat.

Základem každého výcviku je hlasitá pochvala, změna poloh hlasu a systém odměn v podobě pamlsků. Psa musíte motivovat k výcviku. Výcvik přerušujte hrou a povely cvičte maximálně 20 – 30 minut v kuse. Výcvik je pro psa náročný a je třeba, aby byl pro psa zároveň radostný a bavil ho.

Varování

Pokud chcete naučit psa nějaký povel, neopakujte ho! Pokud pes nereaguje na váš povel, usaďte ho do požadované polohy. Pokud budete povel opakovat vícekrát, pes si navykne, že vás nemusí poslechnout hned napoprvé a tím si celý výcvik zbytečně zkomplikujete. Výjimku představuje pouze povel “zůstaň!” při stavu odložení.