Jak nastavit plastová okna na zimu a léto?

O plastová okna je třeba se starat, a to především v zimě, kdy hrozí rosení oken a vznik nepříjemné plísně na stěnách a parapetu. Kromě pravidelného promazání a nastavení oken je důležité vždy před začátkem zimy a léta změnit přítlak oken, tzn. jak moc bude okno těsnit. Od toho se odvíjí zabránění úniku tepla, orosení oken a jejich opotřebení. Nastavení je docela jednoduché a rychlé, a bude nám stačit nářadí, které máme běžně doma. Zde vám přinášíme pár tipů, jak nastavit plastová okna a přihodíme ještě nějakou tu radu navíc.

Co budete potřebovat, pokud chcete nastavit plastová okna na zimu a léto:

  • Podle typu okna – ručně, inbusový klíč, klíč č. 10

Řiďte se dokumentací

Pokud máte k oknům dokumentaci od výrobce, což by měla obsahovat každá kvalitní okna, nejdříve se do ní podívejte a okna nastavte podle návodu. Také se ujistěte, že zásah do nastavení okna není v rozporu se zárukou.

V případě pochybností raději kontaktujeme výrobce či dodavatele. Před každým nastavováním okna se doporučuje podrobit plastová okna celkové údržbě, včetně čištění a mazání kovových částí.

Změna přítlaku okna

Změnu přítlaku okna nastavíme buď ručně, pomocí inbusového klíče nebo klíče č. 10, záleží na typu oken. Otevřeme okno a na obvodu křídla najdeme nastavovací čepy.

  • Pro silnější přítlak: standardním válcovitým čepem otočíme do vodorovné polohy, inbusovým čepem otočíme směrem k těsnění.
  • Pro slabší přítlak: standardním čepem otočíme do svislé polohy, inbusovým čepem otočíme směrem od těsnění.

Větrání

V zimním období je klíčové správně větrat, tzn. krátce a intenzivně. Snížíte tak vysokou vlhkost v místnosti, zamezíte nežádoucímu rosení oken a budete mít doma zdravější vzduch. Asi 3x denně otevřete okna v každé místnosti dokořán a větrejte několik minut.
Průvan nevadí, naopak se výměna vzduchu podaří rychleji. Při takovém větrání se teplota v místnosti nesníží výrazně, a tak se místnost rychle opět vyhřeje. Během větrání vypněte topení. Určitě nevětrejte dlouhodobě ventilací nebo mikroventilací.

V létě je mikroventilace a ventilace v pořádku, raději však alespoň jednou denně vyvětrejte intenzivně.

Údržba

Na plastové okno jako součást stavebního díla jsou kladeny vysoké technické požadavky.

Kromě důležitého ošetřování kování oken byste měli průběžně kontrolovat povrch rámů a křídel, zasklení a těsnění, a poškozená místa ihned opravit.

  • Gumové těsnění třeba 1x ročně umýt saponátem a natřít silikonovým olejem. Tímto způsobem se zajistí dlouhá životnost a funkčnost těsnících částí. K čištění používejte vždy jen běžné čistící prostředky s nízkou agresivitou.
  • Při realizaci omítek, opravě vnitřního ostění nebo jakýchkoliv stavebních pracích nesmí v žádném případě dojít ke znečištění nebo zanesení komponentů kování omítkovinou, maltou, apod.
  • orosená okna třeba utírat savým hadříkem, případnou plíseň na rámech či stěnách odstranit dezinfekcí
  • 1x ročně namazat kování bílou vazelínou ve spreji nebo speciálním olejem
  • 2x ročně namazat těsnění silikonovým olejem
  • čistit kanálky pro odvod vody

Tip

Údržbě okna byste měli věnovat čas nejen v každé sezóně, ale i před jeho reklamací. Právě zanedbání průběžné údržby podle pokynů výrobce je častým důvodem pro odmítnutí záručního plnění a vyúčtování nákladů na výjezd technika, který uskuteční údržbu či drobné nastavení za vás.