Jak napsat tiskovou zprávu?

Tisková zpráva je nedílnou součástí každé marketingové strategie. Prostřednictvím tiskové zprávy můžeme medializovat zajímavé události v naší instituci, podpořit poptávku po určitém produktu či posílit naši značku na trhu. Pokud má splnit svůj účel, je třeba dodržet několik základních pravidel, jak napsat tiskovou zprávu.

Zaujměte novináře

Na prvním místě je stanovení komunikačního cíle tiskového oznámení. Řadě tiskových zpráv chybí nápad, zajímavá informace, autor používá příliš odborné pojmy, či naopak neoznámí nic podstatného. Informujte o novince, která zaujme jak novináře, tak čtenáře. Najděte si zajímavé a nosné téma, které vzbudí zájem.
Nesnažte se skrze média protlačit reklamu. Novináři dennodenně dostávají desítky i stovky tiskových zpráv, a proto si během své praxe vybudovali šestý smysl pro vyloučení reklamy.

Sestavení tiskové zprávy

Tvorba efektivní tiskové zprávy není jednoduchá. Pokud nemáte dostatek zkušeností, využijte raději služeb PR agentury či studia, které se tvorbou a distribucí tiskových zpráv zabývají, cena se odvíjí od požadavků klienta. Určitě to nejsou vyhozené peníze. Agentura vytvoří efektivní text a využívá vlastních kontaktů v médiích.

Pokud si však přesto tiskovou zprávu chcete sestavit sami, začněte zajímavým titulkem. Zkuste v něm charakterizovat obsah celé zprávy. V další části textu odpovězte na základní otázky kdo, co, kdy a kde. Později svůj text rozšiřte o jak a proč. Neváhejte uvést citaci spřízněné osoby – např. ředitele společnosti nebo odkázat na další relevantní zdroje.

Správný rozsah tiskové zprávy

Text nesmí být dlouhý, zpravidla půl strany textu. Do popředí umístěte nejdůležitější, do pozadí méně důležité informace – background. Mohou to být například údaje o vaší společnosti. Nezapomeňte uvést kontaktní informace na osobu, která má pravomoc za vaši společnost komunikovat s médii a která by mohla odpovídat na doplňující otázky novinářů.

Obvykle uvádíme jméno, funkci, služební telefon a adresu elektronické pošty. Někdy i vhodný čas, kdy mohou novináři zavolat. Do přílohy e-mailu nezapomeňte spolu s tiskovou zprávou vložit případné fotografie, které může média použít.

Srozumitelný text

Srozumitelný a jasný text je jedním z předpokladů, jak dosáhnout svého cíle. Případné termíny z vašeho oboru se nebojte vysvětlit. Špatná interpretace může nakonec působit negativně nebo vyvolávat posměch u vaší konkurence a čtenářů.
Uvádějte pravdivé, ověřitelné, nezkreslené, aktuální a zajímavé informace. Počítejte s tím, že novinář z celé tiskové zprávy může vyjmout pouze její část. Jeho úkolem není protlačit oznámení do novin. Novinář musí být nestranný, získané informace objektivizovat a vhodně zpracovat.

Distribuce tiskové zprávy

Vytvořte si seznam spolupracujících novinářů a udržujte s nimi dlouhodobé vztahy. Oslovujte novináře, kteří se problematikou vašeho oboru v médiích aktivně věnují. Novináři mají v redakcích svůj resort – zatímco jeden zpracovává informace ze zdravotnictví, druhý se věnuje kulturnímu dění v regionu. Nespoléhejte na to, že si novináři uvnitř jedné redakce vaši tiskovou zprávu zašlou.

Jak si vybudovat medialist?

Nejjednodušší cestou je uspořádání nějaké akce. Médiím byste rozeslali tiskovou zprávu, na akci dorazí ti novináři, kteří se problematikou zabývají. Vyměňte si kontakty a dohodněte se na spolupráci. Nesnažte se uplácet, může to významně poškodit váš byznys, novináře považujte za partnera.

Kdy tiskovou zprávu rozesílat?

Pracovní doba novinářů je obvykle od 9. hodiny ranní do 16. hodiny. Proto posílejte své oznámení před devátou hodinou, aby novinář mohl včas reagovat a na redakční poradě oznámit svůj záměr věnovat se vašemu tématu. Mezi další využívané distribuční kanály patří Česká tisková kancelář. Jedná se o veřejnoprávní instituci, jejímž posláním je poskytovat všestranné informace, každou minutu sleduje nejdůležitější události na domácím poli i v zahraničí. Její služby využívají stovky tištěných, elektronických či audiovizuálních médií. Mezi příjemci jsou i firmy či státní správa.