Jak napsat text kondolence k úmrtí?

Pokud umře někomu ve vašem okolí blízký člověk, je v rámci zachování slušnosti vhodné mu kondolovat. Forem a způsobů kondolence lze zvolit několik, i v dnešní moderní době je ale stále nejčastější volbou zaslání dopisu. Při jeho psaní musíte dodržet několik základních pravidel, abyste nezpůsobili faux pas, a zároveň tím truchlící nedostali ještě do většího zármutku. Jak napsat text kondolence k úmrtí?

V následujícím článku se dozvíte:

  • Jak postupovat při písemné kondolenci
  • Příklady písemné kondolence

Jak postupovat při písemné kondolenci?

Kondolence formou dopisu slouží k tomu, abyste vyjádřili lítost člověku, kterému zemřel někdo blízký. Díky tomu dáte najevo, že s ním soucítíte a není vám jeho zármutek lhostejný.

V první řadě jde o styl, jaký zvolíte. Platí obecné pravidlo, že je lepší upřednostnit spíše jednoduchý styl, bez složitých vět a souvětí, text zkrátka musí být srozumitelný a jasný. Volte proto vždy jednoznačná slova, díky kterým bude jasné, že projevujete lítost.

Samotný obsah lze samozřejmě přizpůsobit tomu, zda kondolenci zasíláte někomu, kdo je vám velmi blízký, nebo osobě, která vám zas tak blízká není. U první jmenované skupiny je možné volit více citových výrazů, ani s nimi to ale není dobré přehánět.

Písemnou kondolenci zašlete ideálně tak, aby dorazila v den pohřbu. Na dopis použijte vždy čistý bílý papír, který nebude mít natištěné žádné motivy a obrázky. Ke kondolenci pak nepřipisujte žádné jiné osobní oznámení, ty nechte na jiné příležitosti, když se to bude hodit.

Příklady písemné kondolence

Pro lepší představu o tom, jak může taková písemná kondolence vypadat, respektive jaká slova je vhodné použít, vám představíme pár ukázek:

  • Upřímná soustrast – tento strohý text je zcela dostačující. Skutečně není třeba přidávat nic jiného, žádné složité věty. Člověka, jehož zarmoutil skon někoho blízkého, i tato 2 slova potěší na srdci a pozná, že vám není “ukradený”.
  • Cítím s vámi v tomto těžkém období – do kondolenční listu můžete zahrnout i citovou složku.
  • Přijměte soustrast ve Vašem hlubokém zármutku.
  • Čas nikdy neběží tak rychle, aby se dalo zapomenout. Soustrast.