Jak na výchovu problémového dítěte – trestat nebo netrestat?

Přečtěte si článek, jak na výchovu problémového dítěte – trestat nebo netrestat. Máte pocit, že jste vyčerpali všechny výchovné prostředky a na vaše dítě nic neplatí a vše se míjí účinkem? Jste zoufalí a bezradní, a každá rada přijde vhod? Jelikož výchova problémového dítěte je složitý a specifický interakční proces (každé dítě je individualita), neexistuje žádné pravidlo, jak dítě vychovávat. My se pokusíme najít a vyjádřit několik obecných a užitečných námětů z vlastní praxe, možná někomu z vás pomohou.

Postup, jak na výchovu problémového dítěte

Prvním a nejkompetentnějším vychovatelem je rodina

Dítě by mělo mít pevné místo v rodině, pocit sounáležitosti, bezpečí, jistoty a opory. Vědět, že právě tam patří, že ho máte rádi.
Vytvořte pro své dítě klidné, láskyplně prostředí. Dejte dítěti najevo, že ho máte rádi, i když někdy zlobí. To však neznamená, že nebudete ve výchově dítěte důslední, a nebudete mít na něj vzhledem k jeho věku přiměřené požadavky.

Ve výchově buďte klidní, trpěliví a pokud možno, laskaví. Nervozita se na dítě snadno přenáší a situace se tím zhoršuje. Oba rodiče nebo jiní dospělí členové rodiny by si měli sjednotit výchovné postupy. Pokud jeden požaduje to a druhý ono, dítě je zmatené a neví, co je vlastně správné. Obyčejně to dopadne tak, že dítě se naučí využívat “slabšího” rodiče nebo neposlouchá nikoho.

Pochvala je silnější motivační faktor, než trest

Povzbuzujte a pochvalte dítě i za menší dílčí aktivity a oceňte i jeho snahu. Tím přispějeme k posilování i utváření žádoucích způsobů chování dítěte. Je to sice dlouhodobý proces, ale vyplatí se. Kritika, vyčtení, vysmívání nevychovává, ale spíše škodí.

Nereagujte na agresi nebo afekt dítěte stejným efektem, ale naopak. Je vhodné počkat, až se dítě uklidní. Mnohdy je reakce dítěte účelová, chce získat afektovaným chováním nějaké výhody.

Často rodič ustoupí, než aby riskoval scénu na veřejnosti a koupí dítěti to, co si, například v obchodě, dítě vynucuje. V takových situacích je třeba hledat kompromisy.

Trest jako výchovný prostředek?

Vůbec ne! Trest nebuduje, jen dočasně zastavuje negativní projev. Pokud však selhávají všechny možnosti ve výchovném působení, je lepší potrestat než neřešit vyhrocenou situaci. Zkuste namísto trestů odebírat výhody a odměny. To je mnohokrát účinnější, než trest. Tresty se někdy rychle vyčerpají a ztrácejí svou váhu a sílu, jsou málo účinné. Odměnou může být i pochvala, malá drobnost, sladkost, umožnění nějaké výjimky, po které dítě prahne, a podobně. Je dobré vést dítě k tomu, že není důležité získat něco materiálního, ale mít dobrý pocit, že něco dokázalo.
Trest by měl být vždy přiměřený provinění a měl by být účinný. I když dítě řekne, že mu nevadí, ve své podstatě mu vadí, i když se jedná o sebemenší trest. Dítě to vnímá jako určitou formu ponížení a s tím související nadřazenost dospělého. Když dítě potrestáte, musí vždy vědět, co způsobilo a za co je trestáno.

Kdy při výchově problémového dítěte dítě potrestat

Pokud chcete dítě potrestat, mělo by to následovat ihned po provinění, zejména u malých dětí. Je nesmyslné, když řeknete dítěti: “Počkej, až přijdeme domů, tak si to s tebou vyřídím.” Po delším čase pak už dítě neví, co vlastně provedlo a považuje následek za nespravedlivý.

Pamatujte na to, že trest dítěte není řešením problému. Měli bychom problémy řešit tak, aby k nim v budoucnu nedocházelo.