Jak na podílové spoluvlastnictví?

Je běžné, že nějaká věc (jako nejlepší příklad je možné uvést nemovitost) může být ve spoluvlastnictví více vlastníků. Tento případ, kdy k jedné, nerozdělené věci má vlastnické právo více osob, přináší určité úskalí a sporné otázky, na které určitě není na škodu znát odpověď. Pojďme se tedy na podílové spoluvlastnictví v tomto článku podívat.
Jak na podílové spoluvlastnictví krok za krokem

Nejdříve si řekněme, co to podílové spoluvlastnictví vlastně je. Jde o spoluvlastnictví s ideálním podílem, to znamená, že jako spoluvlastníkovi vám nepatří žádná konkrétní část věci, váš podíl je ideální, ne reálný.

Podíl tedy vyjadřuje míru, do jaké se společník může podílet na právech a povinnostech vyplývajících z vlastnictví věci. (náš právní řád znal i spoluvlastnictví bezpodílové, dnes bychom je však už v hledali marně – můžeme ale říci, že bylo nahrazeno společným majetkem manželů)

Velikost podílu je důležitá

Velikost podílu je také důležitá při rozhodování o hospodaření s věcí, protože o hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou počítanou podle velikosti podílů. (4 spoluvlastníci domu rozhodují o natření domu modře, každý má ideální podíl ¼ – 3 jsou pro, 1 nesouhlasí – byl přehlasován a dům tedy změní barvu) Při rovnosti hlasů, nebo pokud nebude dosaženo dohody, rozhodne o návrhu kteréhokoliv spoluvlastníka soud.

Občanský zákoník upřesňuje, že jde-li o důležitou změnu společné věci, mohou přehlasovaní spoluvlastníci žádat, aby o změně rozhodl soud. (V našem případě přehlasování spoluvlastníka domu by se žalobou pravděpodobně neuspěl, protože o změně barvy nelze hovořit jako o důležité změně věci.)

Převod spoluvlastnického podílu

Při převodu spoluvlastnického podílu mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Toto je velmi důležité si uvědomit, protože zejména z těchto důvodů vzniká mnoho sporů.

Pokud tedy chce spoluvlastník prodat svůj vlastnický podíl někomu jinému než blízké osobě, musí jej nejprve nabídnout ostatním spoluvlastníkům!
Dohoda a vzájemné vypořádání

Spoluvlastníci se mohou dohodnout o zrušení spoluvlastnictví a o vzájemném vypořádání. Pokud nedojde k dohodě, zruší spoluvlastnictví na návrh některého spoluvlastníka soud. Soud se nejprve pokusí reálně danou věc rozdělit, pokud to nebude možné, přikáže soud věc za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům. Pokud ani toto nebude možné, soud nařídí prodej věci a výtěžek rozdělí podle podílů.

Tip

Přečtěte si o podílovém spoluvlastnictví přímo v občanském zákoníku. Je to jednoduché, nezabere to ani pár minut a vy se díky tomu dozvíte více informací než někde jinde na internetu.

Upozornění

Tento článek slouží pouze pro informativní účely.