Jak motivovat své podřízené?

Jste na vedoucí pozici a máte pod sebou skupinu lidí? Jak je motivovat k práci? Jak dosáhnete toho, aby pracovali, i když nejste blízko? Jak motivovat člověka k tomu, aby dělal to, co je v souladu se zájmy organizace, v níž pracuje? Pokusme se odpovědět na všechny tyto otázky.

Co to je motivace a jak správně motivovat své podřízené

Motivace v pracovním procesu je velmi diskutována oblast. Co si přesně představit pod pojmem motivace? Jde o soubor faktorů, které představují vnitřní hnací síly jeho činnosti, jsou zaměřeny na lidské chování a zkušenosti. Jednoduše řečeno, je to též úsilí, které směřuje k cíli. Úkolem nadřízeného je přesvědčit zaměstnance, aby jeho cíle byly totožné s cíli organizace, v níž pracuje.

Vedoucí pracovník si musí uvědomit, že na správné motivování svých podřízených musí poskytnout následující podmínky:

Podmínka č. 1

Úsilí musí být následováno přiměřeným výsledkem. Práce, která je považována za zbytečnou, nemá šanci vyvolat osobní nasazení pracovníka.
Je také nezbytné, aby pracovník zvládal svou práci, pokud jí nepřinese potřebný výkon, vzdá to (kdo by chtěl být stále neúspěšný), stává se pro něj nevýznamná a přestane se snažit.

Podmínka č. 2

Výkon musí být odměněn. Nikdo nechce dělat práci s plným nasazením, která je málo placená. V tomto případě je nejvíce motivujícím faktorem pro pracovníky finanční odměna. Ale jaké možnosti k motivaci má nadřízený, pokud nejsou vyhrazeny peněžní prostředky?

V tomto případě je také vhodné motivovat pochvalou. Mnozí manažeři podceňují sílu chvály. Dokážeme pomoci ní někoho ocenit a také podpořit.

Podmínka č. 3

Člověk musí o odměnu stát. Někteří zaměstnavatelé volí jako odměnu za práci různé akce, např. společný adrenalinový víkend mimo domov atd.

Pro někoho to může být zajímavá odměna, ale jsou lidé, kteří o takové věci nestojí. Toto by měl vedoucí pracovník předem zjistit a potom správně odhadnout, co přesně který zaměstnanec považuje za odměnu.

Co motivuje lidi?

Jak jsme již uvedli, hlavní motivací pro většinu lidí jsou peníze. Někteří jsou velmi silně ovlivněni tímto motivem, někteří o něco méně. Pro jiné lidi je důležitým motivem osobní postavení.

Pokud dáte takové osobě příležitost vést menší skupinu lidí, bude se snažit a vyjde vám vstříc. Jiní dávají přednost pracovním výsledkům.

Tito lidé mají většinou rádi svou práci, problémem je, že se často srovnávají s ostatními lidmi a snaží se konkurovat, aby překonali jiné. Do určité míry je to v pořádku, ale pokud se tato míra překročí, může nastat rivalita mezi zaměstnanci.

Hodnoty v práci

Další možností motivace, která ovlivňuje podřízené, a na kterou by se měl nadřízený pracovník soustředit, je přátelství (zajistit vhodnou atmosféru na pracovišti), jistota (mnozí se raději spokojí s málem, ale musí to být jisté), odbornost (touha vyniknout ve své profesi), autonomie, tvořivost …

Tip

Motivujte své zaměstnance, budou mnohem lépe vykonávat svou práci.