Jak koupit čerstvé houby na trhu?

Zeleninové a jiné farmářské trhy jsou v plném proudu a s nadcházející houbovou sezónou i čerstvé houby na trhu. V našem článku se dočtete několik rad. Poradíme, jak a u koho byste houby na trhu měli nakupovat, abyste si na nich pochutnali a nehrozily vám zdravotní potíže. Budete k tomu potřebovat trochu vašeho času a samozřejmě selský rozum, protože ten je v této době nad zlato.
Kdo může prodávat houby na trhu

Osoba, která uvádí do oběhu pěstované nebo volně rostoucí houby, musí mít oprávnění k podnikání a složenou zkoušku, prokazující znalost hub. Měla by mít také potravinářský průkaz.

Osvědčení ze znalosti hub

Osvědčení lze získat na hygienické stanici. Přihlásit se ke zkoušce může osoba starší 18 let, zdravotně způsobilá – potvrzení vydá praktický lékař. Zkouška se skládá z písemné a praktické části. Nejprve je na řadě písemný test.

V otázkách týkajících se jedovatých hub není povolena žádná chyba. V jedlých houbách se můžete dvakrát splést. Kdo úspěšně složí písemnou část, jde k ústní zkoušce. Čeká vás poznávání hub. Je dobré projít si několik knih o houbách nebo atlasů.

Některé fotky jsou o dost jiné, než skutečný vzhled hub. Je nutné znát příznaky otrav, druhy otrav a první pomoc při nich, členění hub do skupin a podskupin, jejich znaky, zásady při sběru a uchovávání hub. Znalostních požadavků je více, jejich seznam obsahuje příslušná vyhláška.

Prodejce, který chce prodávat houby na trhu, je povinen se prokázat osvědčením, pokud jej o to požádáte.
Jaké houby lze na trzích prodávat

Na trzích se smí prodávat jen houby, které jsou u nás povolené vyhláškou na prodej. Tato vyhláška obsahuje asi 50 druhů hub. Nejsou mezi nimi žampiony z přírody ani oblíbené holubinky. Tyto houby se smí prodávat pouze na průmyslové zpracování a pro potravinářské účely.

Oblíbená muchomůrka načervenalá se na trzích také nemůže prodávat. Některé plodnice hub se smí nabízet pouze mladé, např. bedla vysoká, klouzek kravský, čirůvka, u jiných zase jen kloboučky bez nožky – václavka.

Stánek na prodej hub

Stánek, kde houby na trhu nakupujeme, by měl být označen na viditelném místě jménem a adresou prodávajícího. Každý druh houby musí být označen rodovým a druhovým jménem, cenou, za jakou se houby prodávají a datem jejich spotřeby. Při volně rostoucích druzích hub vyhláška stanovuje spotřebovat je do 3 dnů od sklizně.

Houby z volné přírody se přepravují a skladují při teplotách od 0 do 10 ° C a mohou být uloženy pouze v jedné vrstvě.

Nekupujeme houby, které má trhovec vystaveny někde na stolečku u silnice.

Stav hub na prodej

Čerstvé houby na trhu nabízené k prodeji musí být suché, nezapařené, nasucho očištěné, bez známek plísní, hniloby či cizích příměsí. Mohou být rozděleny jedním řezem, avšak klobouček musí zůstat pevně spojený s nožičkou. Výjimku tvoří jen hřiby, jejichž klobouky se mohou prodávat zvlášť, pokud byl košťál oddělen z důvodu červivosti. Klobouky se nesmí loupat u žádného druhu kromě klouzků. Houby by měly ležet na čistém papíře.

Je povoleno prodávat mírně červivé houby, avšak nedoporučujeme takové houby kupovat. Houby, kterým chybí více než čtvrtina klobouku, se nesmí nabízet k prodeji.

Prodejce musí mít znalosti

Správný a znalý prodejce hub rád odpoví na vaše otázky, poradí vám se zpracováním, například přidá i nějaké zaručené recepty. Upozorní vás také na některé zásady při přípravě, např. správnou délku vaření u václavek, hřibů kovářů atd.

Přejeme vám úspěšný nákup hub!

Tipy

Na farmářských trzích mají velmi dobře ošetřené podmínky prodeje hub.

Varování

Nikdy nekupujte houby u silničních prodejců!