Jak doma pracovat s předškolákem levákem?

Pokud máte doma dítě, které kope za levácký tým, jistě dobře víte, jaký je to život s předškolákem levákem. Běžný praktický život nahrává spíše pravorukým. To může přinášet řadu obtíží těm, kteří pociťují potřebu využívat k práci a každodenní činnosti spíše levou ruku. Už od dětství, zejména v období předškolního věku, kdy dítě je většinou už laterálně vyhraněné, by měla být levákům věnována patřičná pozornost – jak držet tužku, sezení při kreslení a nácviku psaní, procvičování techniky psaní a psychologických aspektů, souvisejících s touto levorukou orientací. Dítě levák bude mít mírnou nevýhodu oproti spolužákům, protože větší část populace ve třídě bude pravoruká. Předškolákům levákům dělá problém sezení v lavici, psaní a některé běžné činnosti, například na výtvarné výchově stříhání, apod. Přinášíme vám pár tipů, jak přípravu s předškoláky leváky zvládnout, na co všechno se zaměřit a na co ho připravit, aby byla nevýhoda leváka co nejmenší.
Grafomotorické cvičení pro předškoláky leváky

V současnosti není nic mimořádného být levákem, a už vůbec to neznamená mít nějaký společenský nebo praktický handicap, jak to bývalo v dobách minulých. Často jde o dědičnost a pokud nejsme jednoznačně vyhranění, tak mnozí z nás si znaky leváctví celoživotně neseme.

Důležité je, aby děti neměly pocit, že jsou jiné než jejich vrstevníci jen proto, že používají na primární činnosti levou ruku. Podporujte malé leváky k výtvarnému projevu, kreslení a veďte je tak, jako v mateřských školách, k základům psaní a ke správnému úchopu psacích potřeb – “špetkový” úchop. Procvičujte s nimi grafomotorické cvičení bez ohledu na to, zda je levák nebo pravák.

Snadno dostupné jsou sešity nebo pracovní listy, kde si děti mohou procvičovat tahy pro uvolnění ruky, obtahování písmene, kde předškolák kreslí, maluje a tvoří. Na naučení dítěte správnému úchopu psacích potřeb existuje množství metod, které jsou dostupné na internetu. Pokud budou určeny pro praváky, nelekejte se, prostě cvičení přesměrujte pouze na levou ruku, princip zůstane stejný.

Zábavné kreslení s předškolákem levákem

Aby kreslení pro zvládnutí techniky a správných psacích návyků vaše děti více bavilo, můžete jim zakoupit sešit nebo knížku s množstvím obrázků, které si mohou vybarvit, obtáhnout nebo dokreslit, záleží to jen na každém z nich.

Polovina obrázků jim tak napoví, jak druhou polovinu mají vybarvit a dokončit podle své fantazie. Zábavné pro děti leváky je také obkreslování kartiček – šablon různých tvarů, dopravních prostředků, zvířátek a všeho, co nás obklopuje. Zároveň pak tyto šablonky mohou děti vybarvovat.
Zvládnutí techniky stříhání s předškolákem levákem

Stříhání papíru, zdánlivě jednoduchá činnost, je pro malé dítě celkem složitá technika, než pochopí a osvojí si koordinovanost pohybů obou rukou a získá určitou zručnost a sílu v prstech. Touto činností si dítě upevňuje morální vlastnosti jako je péče, trpělivost a ctižádost.

Zvládnutí techniky stříhání je náročné pro předškoláky praváky, natož pro leváky.

Jak tedy nejlépe při nácviku stříhání postupovat?

Nůžkami pro leváky je dnes vybavena většina mateřských škol, a tak není žádný problém je mít pro dítě i doma.

Je důležité, aby nejprve dítě pochopilo podstatu stříhání nůžkami. Pro tento účel si můžete zakoupit nůžky se dvěma za sebou umístěnými oky pro prsty, takže můžete souběžně pracovat s dítětem a tímto způsobem je vést.