Jak a čím rozhodně nekrmit ptáky v zimě?

Ptáci v zimě se z volné krajiny stěhují nejčastěji do měst. Je to proto, že ve volné krajině není mnohdy dostatek potravy. Pole bez setby či monokulturní smrkový les pro ptáky v zimě dostatek potravy nenabízí. Hledání potravy navíc ptákům ztěžuje sníh a mráz.

Na krmítkách, které jim připravíme, najdou ptáci v zimě potravu na přežití. Řada z nás má na zahradě či na balkoně krmítko. Pozorování a přikrmování ptáků se věnuje stále více lidí, ale ne každý ví, co mají ptáci v zimě nejraději, a co v žádném případě do krmítka nepatří.
Krmítko pro ptáky v zimě

Při zimním přikrmování ptáků je důležité, aby mělo krmítko dostatečně velkou stříšku, aby do něj nepršelo a připravená potrava nevlhla a neplesnivěla. Krmítko se musí pravidelně čistit od zbytků potravy. Občas je dobré ho vydezinfikovat například octem pomocí rozprašovače. Po uschnutí dezinfekce se do něj může dát ptačí potrava.

Chcete-li ptáky v zimě krmit, je vhodné s krmením začít již počátkem listopadu a krmivo podávat pravidelně. Zpočátku však začněte s menšími dávkami. Během mrazů a při vyšší sněhové pokrývce se dávka zvyšuje. Přikrmovat lze až do konce března.

Nejčastějšími návštěvníky krmítek jsou sýkorky, zvonek zelený, vrabec domácí, vrabec polní a kos černý.

Co do krmítka pro ptáky v zimě rozhodně nepatří

Pokud chcete ptákům v zimě pomoci, měli byste si nastudovat, co do krmítka dát a co tam naopak nepatří. Rozhodně do krmítka nedávejte:

 • kořeněnou potravu
 • slanou potravu
 • salámy a jiné uzeniny
 • čerstvé pečivo a chléb
 • těstoviny
 • plesnivou potravu
 • žluklé potraviny
 • zkaženou potravu
 • zbytky našeho oběda či večeře
 • chemicky ošetřená semena či plody

Důsledky nevhodné potravy pro ptáky

Nevhodnou potravou můžete ptákům namísto pomoci uškodit! Jednak se jedná o hospodaření s vodou v těle daného druhu ptáka nebo o problémy zažívací. Může to bohužel skončit v řadě případů až úmrtím jedince.
Čím naopak ptáky v zimě krmit

Většina našich ptáků má nejraději semena slunečnice a jádra ořechů. V obchodech je možné koupit směsi pro zimní přikrmování ptactva. Obsahují různé druhy semen, ale část z nich zůstává v krmítkách nevyužitá. Proto je lepší použít pouze semena slunečnice a občas přidat například trochu máku, len, proso, řepku, pšenici, loupaný oves nebo zbytky vyloupaných ořechů.

Některé druhy mají nejraději jablka nebo sušené plody jeřabiny. Ty je dobré rozvěsit na větve stromů v okolí krmítka. Další pochoutkou, kterou mají ptáci v oblibě, je lůj nebo lojové koule (ty je možné koupit i v obchodech).

Tam, kde jsou nejčastějšími hosty krmítka vrabci polní a vrabci domácí, jim můžete přilepšit strouhankou z bílého pečiva. Nesmí však být solené (sůl totiž drobným ptákům škodí).

Tak si to shrneme. Nejčastější pochoutkou ptáků jsou:

 • semena – slunečnice, mák, proso, a podobně,
 • lískové a vlašské ořechy, které je dobré nadrtit, aby se jim lépe konzumovaly,
 • přidat můžeme strouhanku,
 • vhodné jsou také ovesné vločky, pšenice, a tak dále,
 • lůj, nebo v obchodech zakoupené lojové koule
 • jablka a sušené plody jeřabiny
 • krmné směsi pro ptactvo.

Tipy

Pravidelně krmítko kontrolujte. Jednak i kvalitní potrava se může v krmítku pokazit, dále zda mají ptáci dostatek krmiva, a také je třeba krmítko pravidelně čistit. Pozor dávejte, abyste ptactvo nepřekrmovali! Při čištění znehodnocenou potravu vyhoďte a krmítko vyčistěte.