Goji a vědecké experimenty

Kvůli své dlouhé historii v čínské kultuře, medicíně a potravinářství, se mnohé studie ohledně bobulí goji vypracovávány právě na čínských univerzitách. Specializovaný repozitář medicínských a vědeckých výzkumů, PubMed, obsahuje více než 50 článků o Lycium barbarum. Jen jedna z těchto studií testovala vliv goji na rakovinu. Informace o experimentu jsou vágní, k dispozici je abstrakt v anglickém jazyce, ale plný text je v čínštině. Studie tvrdí, že došlo k výraznému zlepšení stavu pacientů, kteří brali léky na rakovinu a zároveň extrakty z goji oproti pacientům, kteří užívali pouze léky na rakovinu. Ovšem, rakovinová terapie, o kterou se zde jedná, byla kdysi populární, dnes se už využívá jen zřídka. Zůstává také mnoho nezodpovězených otázek o standardech využívaných v dané studii. Zmínit lze například: Co znamená “výrazné zlepšení”? Kolik osob se na studii zúčastnilo, lze ji zopakovat? Byly zjištěny nějaké vedlejší účinky? Zeslábly časem účinky, konaly se nějaké pokračovací studie?
Na neštěstí, tato studie má daleko k vyslovení konečných závěrů. Kapacita antioxidantů v goji je neoddiskutovatelná a tvrdí se o nich, že pomáhají při prevenci rakoviny. Bude ale nutné provést více testů, než bude možné prohlásit goji za účinnou součást léčby rakoviny.

Podívejme se i na další studie zabývající se Lycium barbarum.

Goji a diabetes

Studie z roku 2004 (College of Public Health, Wuhan University) testovala vliv extraktu z bobulí goji na zajíce s cukrovkou. Vědci u králíků zjistili nárůst HDL, tedy “dobrého” cholesterolu a snížení hodnot glukózy v krvi.

Goji a vliv na stárnutí

V roce 2006 byly srovnány na starších myších (School of Food Science and Technology, XingJiang Agriculture University) antioxidační vliv Lycium barbarum oproti vitaminu C. Polysacharidy z goji pomáhali kompenzovat pokles (z celkové antioxidační kapacity) imunitních funkcí a antioxidačních enzymů. Zjistilo se také, že polysacharidy odbourávaly volné radikály.

Tyto studie, přestože jsou povzbudivé, nelze považovat za definitivní, dokud nebudou aplikovány na lidi a dokud jejich výsledky nebudou publikovány a recenzované odbornou komunitou.
Goji a toxicita

Výzkumy goji z Indie vyjádřili obavy z obsažených hladin atropinu v bobulích (toxická látka). V září 2006 vědci z rakouské univerzity v Grazu vybrali osm vzorků kustovnice pocházející z Číny a Thajska. Po analýze sice vzorky vykazovaly určité hladiny atropinu, ale hodnoty se pohybovaly hluboko pod toxickými úrovněmi.