Co je to tabulkový kalkulátor?

Co je to tabulkový kalkulátor? Základní charakteristika tabulkového kalkulátoru:

 • slouží k práci s tabulkami, vytváření, vyhodnocování údajů atd.
 • umožňuje provádět různé prognózy a analýzy údajů
 • nabízí velké množství funkcí: matematických, statistických, databázových, finančních atd.
 • umožňuje vytvářet grafy, propojení mezi údaji, různé možnosti práce s tabulkami a s databázemi atd.
 • dobrým příkladem tabulkového kalkulátoru je program Excel, který je součástí balíku MS Office
 • přípona souborů vytvářených Excelem je .xls

Start programu a ukončení práce s programem

Spuštění zajišťuje soubor Excel.exe.
Je možné ho spustit z pracovní plochy nebo z nabídky Start – Programy – Microsoft Excel.
Ukončení práce provedeme stejně jako ve Wordu.

Popis pracovního prostředí Excelu

Po spuštění programu se zobrazí typická obrazovka, která obsahuje následující možnosti:
 • záhlaví aplikace – ikona MS Excel, název programu, název souboru, tlačítka (min, max, zavřít)
 • hlavní nabídka – rolovací menu (Soubor, Úpravy, Zobrazit, …), poskytující všechny dostupné možnosti v Excelu
 • panel nástrojů – grafická tlačítka pro rychlé provedení některých příkazů
 • řádku vzorců – obsahuje tlačítka při editovacím režimu a obsah aktivní buňky
 • pracovní plocha – výřez aktivního listu pracovního sešitu (je tvořen sloupci A, B, C, …) a řádky (1, 2, 3, …), každý průsečík sloupce s řádkem se nazývá buňka, každá buňka má název daný sloupcem a řádkem, v kterém se nachází, např. A20, B31, AB200 atd.
 • záložky listů (List1, List2, List3), v jednom sešitě jich může být až 255
 • stavový řádek – zobrazuje pracovní režim, indikátory režimu práce

MS Excel se vyznačuje pohodlným a intuitivním ovládáním. Jednotlivé kroky při řešení úloh pomocí tohoto tabulkového kalkulátoru lze provést několika různými způsoby.