Chrom pomáhá při kontrole krevního cukru, tlumí chutě na sladké a bojuje s tělesným tukem

Chrom je esenciální stopový prvek, který získal velkou pozornost jako doplněk stravy, protože dobrých potravinových zdrojů chromu je poskrovnu a jeho příjem je obecně nízký. Vedou se však diskuse týkající se optimálního množství a přesného působení chromu v těle. V posledních letech se v rámci výzkumů ukázalo, že chrom zvyšuje akci inzulínu, což je v souladu se studiemi, které prokazují, že jeho dlouhodobé užívání efektivně kontroluje hladiny krevního cukru (glukózy) u lidí s intolerancí vůči uhlohydrátům. Lepší kontrola hladin krevního cukru má několik příznivých dopadů.
Když jíte uhlohydráty, štěpí se na cukr a vstřebávají se do krve. Magnituda zvýšení hladiny cukru v krvi a následné zvýšení inzulínu se od jídla k jídlu liší. Zpomalení uvolňování cukru do krve je prvním krokem ke kontrole krevního cukru a jeden z nejdůležitějších cílů jakékoliv zdravé diety.

Podle výzkumů, udržování správných hladin cukru v krvi pomáhá při všem od podpory většího úbytku hmotnosti a úbytku tuku, přes snížení apetitu, až po odvrácení některých chronických onemocnění, jako choroby srdce, cukrovka atd. Naopak, potraviny, které jsou rychle strávené a které se rychle uvolňují do krve, podporují přejídání, obezitu, inzulínovou rezistenci a jiné metabolické poruchy přispívající k chorobám.

Chrom pomáhá při kontrole krevního cukru

Výživové doplňky s obsahem chromu jsou u některých lidí jednoduchou metodou ke zlepšení kontroly hladin cukru v krvi. Některé studie hodnotili vliv chrómu na hladiny glukózy, a to s různými výsledky. Výrazné množství těchto studií prokázalo, že chrom dokáže normalizovat hladiny krevního cukru, zlepšit využití krevního cukru a snížit požadavky na inzulín u pacientů s intolerancí glukózy a inzulínovou rezistencí. V jedné studii bylo měřeno, jak reaguje krevní cukr na uhlohydrátové jídlo, tedy bílý chléb. A to se bez dávky chromu (400 mikrogramů). Přidání chromu znamenalo 23 procentní snížení v krevním cukru po požití jídla. To znamená, že užívání chromu s potravinami bohatými na uhlohydráty může být efektivní způsob, jak snížit glykemický index daného jídla.

Chrom a hladiny cholesterolu

Chrom hraje roli i v metabolismu tuků. Některé studie zkoumali vliv chrómu na lipidové profily. Mnoho těchto studií hlásilo snížení triglyceridů až o 32% a snížení celkového a LDL cholesterolu. Tyto pozitivní účinky byly zjištěny během sledování rizika na srdeční choroby u zdravých lidí a lidí trpících cukrovkou nebo intoleranci glukózy.

Chrom snižuje chuť na sladké

Pokud jste jako mnoho jiných lidí, můžete mít neodolatelnou a neustálou chuť na jídlo bohaté na sacharidy. Chuť na potraviny nabité sacharidy a cukrem je běžná věc a jde o druh závislosti, která zahrnuje podobné mechanismy, které se spouštějí při opiátech a dotýkají se centra bolesti či požitku v mozku.

V jedné studii vědci zjistili, že užívání 600 mikrogramů pikolinátu chrómu během 8 týdnů podstatně snížilo chuť na uhlohydráty. Testované osoby, které měly nejzávažnější choutky na uhlohydráty dosáhly nejlepší výsledky. Když je krevní cukr nízký, spouští se potřeba najít něco sladkého a sacharidové. A objevuje se také tendence přejídat se kaloriemi. Ačkoli to v této studii nebylo řešeno, mohou chromové výživové doplňky pomáhat při stabilizaci hladin krevního cukru a snížit touhu po potravinách nabitých uhlohydráty.

Chrom bojuje s tělesným tukem

Proběhlo několik málo studií zaměřených na výživové doplňky s obsahem chrómu, které užívaly sportovci. No několik dvojitě zaslepených experimentů s kontrolní skupinou prokázalo, že pikolinát chrómu snižuje objem tuku, zvyšuje množství svalové hmoty a může vést ke snížení hmotnosti. V jedné studii pikolinát chrómu zvýšil objem svalové hmoty u obézních pacientů, kteří byli na dietě s nízkým příjmem kalorií.

Chrom bojuje s inzulínovou rezistencí

Přesná role chrómu byla dlouho nad chápání vědců, ale nedávné důkazy indikují, že chrom hraje důležitou roli v signalizaci inzulínu. Slabá signalizace inzulínu nebo inzulínová rezistence je všeobecně uznávanou podmínkou, která přispívá k obezitě a některým dalším metabolickým problémům, které tvoří u lidí predispozici na cukrovku a choroby srdce. Proto vše, co bojuje s inzulínovou rezistencí (jako například cvičení) se považuje obecně za zdraví prospěšné.
Jedna studie zkoumala vliv chrómu na krysy, které byly obézní a odolné vůči inzulínu. Výsledky jasně ukazují, že krysy, které dostávaly chrom v pitné vodě, výrazně zlepšily své hodnoty glukózy, lepší byla i inzulínem stimulovaná signalizace v kosterních svalech. Jinými slovy, přidáván chrom zlepšil inzulínovou rezistenci, normálně se vyskytující u těchto zvířat.

Tato zjištění se shodují s několika studiemi, které prokázaly zlepšení kontroly glukózy u lidí s intolerancí glukózy a inzulínovou rezistencí. Jelikož je syntéza glykogenu i syntéza proteinů regulována inzulínovou signalizací, přidání chrómu by mělo tyto procesy stimulovat u těch jedinců, kteří jsou vůči inzulínu rezistentní.

Kolik chromu třeba užívat

Užívání výživových doplňků s obsahem chromu je bezpečné, nejsou hlášeny žádné významné vedlejší účinky. Efektivní dávka se jeví být v rozmezí od 200 do 600 mikrogramů. Běžně se chrom prodává v 200 mikrogramových tobolkách nebo tabletách.

Existuje několik druhů výživových doplňků s chromem. Například chlorid chromitý, polynikotinát chromu nebo pikolinát chromu. Pikolinát chromu je pozoruhodně stabilní a zůstává v syntetické žaludeční šťávě neporušený během několika hodin. Komparativní údaje pikolinátu chrómu proti jiným formám chromu demonstrují, že jde o nejefektivnější formu na usnadnění kontroly hladiny glukózy. Bylo také pozorováno, že pikolinát chromu se fyziologicky lépe vstřebává (2,5%), než chlorid chromu (0,5-1%) a acetát chromu (0,8%). Oxid chromitý se nevstřebává vůbec (0,001%).