BMI index

​V zdravotníctve sa po celom svete často používa tzv. BMI index – Body Mass Index (BMI) ak je potrebné určiť, či pacient trpí podvýživou, nadváhou, obezitou alebo má primeranú váhu. Ľudia, ktorí trpia obezitou, sa vystavujú vyššiemu riziku vzniku cukrovky, mŕtvice, rakoviny alebo srdcovo-cievnych ochorení.

Výpočet BMI

Ako sa BMI index vypočíta?

Vzorec na výpočet BMI indexu je jednoduchý: Hmotnosť pacienta v kilogramoch sa vydelí jeho výškou v metroch na druhú. BMI index = hmotnosť / výška v metroch²

Napríklad:

  • Pacient váži 90 kg
  • Jeho výška je 1,9 m
  • 1,9² = 3,61
  • BMI index = 90 / 3,61 = 24,93
Ako naložiť s výsledkom BMI indexu?

Svetová zdravotnícka organizácia WHO zadefinovala výsledky na základe BMI indexu nasledovne:

BMI index je menší ako 18,5 = podvýživa
Nízke BMI poukazuje na to, že by ste mali nabrať viac váhy. Odporúča sa konzultovať možnosti d Vašim lekárom.
BMI index je medzi 18,5 a 25 = váha je v norme
Ak je BMI v tomto rozpätí, máte zdravú váhu. Udržiavaním zdravej váhy znižujete výskytu zdravotných problémov.
BMI index je medzi 25 a 30 = nadváha
BMI medzi 25 a 30 indikuje, že trpíte miernou nadváhou. Zo zdravotných dôvodov sa odporúča váhu znížiť.
BMI index je medzi 30 a 40 = obezita
Trpíte príliš veľkou nadváhou. Riskujete vážne zdravotné komplikácie, ak neznížite Vašu váhu.
BMI index je viac ako 40 = morbídna obezita
Extrémne vysoká nadváha. Veľmi často spojená so zdravotnými komplikáciami.

Definície BMI indexu sa líšia v závislosti od krajín

Klasifikácia pacientov podľa BMI indexu sa môže líšiť v závislosti od toho, v ktorej krajine pacient žije. Napríklad v Japonsku je normálna zdravá váha definovaná BMI indexom medzi 18,5 a 22,9, nadváha medzi 23 až 24,9 a každé číslo nad 25 je považované za obezitu.

Až do roku 1998 bola napríklad v USA považovaný BMI index až do 27 bodov za zdravú váhu. Po tomto roku bola prebratá klasifikácia svetovej zdravotníckej organizácie a okamžite sa 25 miliónov američanov zmenilo z ľudí so zdravou váhou na ľudí s nadváhou.

Pred rokom 1998 by človek s BMI indexom 26,8 bol v Japonsku považovaný za človeka s nadváhou a v USA za človeka so zdravou váhou.

Nevýhody

BMI index má aj svoje nevýhody. Neberie do úvahy, koľko má človek telesného tuku a koľko z jeho váhy vážia svaly. Tým pádom vysoký urastený atlét môže dosiahnuť vyššie číslo BMI indexu v porovnaní s vypapkaným gaučovným domasedom. Domased však bude najskôr trpieť nadváhou, zatiaľ čo atlét určite nie.